Quantcast
< sekcia Slovensko

Prokurátori upozornili na možný nárast prípadov obchodovania s ľuďmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zástupcovia Rakúska uviedli, že v ich služobnom obvode evidujú ročne približne 600 prípadov prevádzačstva, pričom v zásade ide o vodičov osobných motorových vozidiel, nákladných vozidiel či taxikárov.

Bratislava 20. mája (TAR) – Sieť prokurátorov Rady Európy na boj proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu v súvislosti so situáciou na Ukrajine upozornila na možný nárast prípadov všetkých možných foriem obchodovania s ľuďmi. Zhodli sa na tom počas prvého pracovného stretnutia v Paríži. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

Osobitný bod diskusie sa týkal situácie na Ukrajine z pohľadu nelegálnej migrácie a prevádzačstva, keďže z dôvodu prebiehajúceho vojnového konfliktu jednotlivé členské štáty hraničiace s Ukrajinou otvorili svoje hranice z humanitárnych dôvodov. To malo podľa siete prokurátorov za následok masívnu migračnú vlnu nielen utečencov - občanov Ukrajiny, ale aj tam dovtedy sústredených nelegálnych migrantov z tretích krajín.

Na stretnutí sa zúčastnilo 11 zástupcov členských krajín Rady Európy. Počas zasadnutia informovali aj o procese vzniku akčného plánu v oblasti rozvíjania a podpory medzinárodnej spolupráce a vyšetrovania v boji s prevádzačstvom na úrovni národných prokuratúr členských krajín, ktorý bol schválený koncom roka 2019.

"V rámci tejto časti boli medzi jednotlivými členskými krajinami identifikované odlišnosti v ponímaní, právnej kvalifikácii a rôznorodosti postihu prevádzačstva," povedal okresný prokurátor z Humenného Viliam Loda. Zástupkyňa Lotyšska podľa neho uviedla, že podľa tamojšieho právneho poriadku osoba, ktorá participuje na nelegálnom prevádzaní migrantov cez hranicu alebo následnom prevoze územím Lotyšska, sa dopúšťa len priestupku vo vzťahu k nelegálnemu prekročeniu hranice. "Trestnoprávny rozmer a zodpovednosť v takých prípadoch u páchateľa vzniká až vtedy, ak je preukázané, že toto konanie malo vecnú súvislosť s niektorou z foriem obchodovania s ľuďmi, ako sú sexuálne vykorisťovanie, nútené práce či otroctvo. V tomto smere ide o rozdiely dané charakterom tej-ktorej krajiny, keďže niektoré sú skutočne len krajinami tranzitnými, zatiaľ čo väčšina štátov západnej Európy sú cieľovými krajinami migrantov," dodal Loda.

Zástupcovia Rakúska uviedli, že v ich služobnom obvode evidujú ročne približne 600 prípadov prevádzačstva, pričom v zásade ide o vodičov osobných motorových vozidiel, nákladných vozidiel či taxikárov, pričom veľmi zriedkavo sa podarí odhaliť a preukázať vinu aj samotným organizátorom, keďže tieto osoby sa nachádzajú buď v krajine pôvodu alebo v krajine konečnej destinácie.