< sekcia Slovensko

Prvá fáza súťaže Nebuď otrok drog 4 finišuje, predstavujeme porotu

Foto: Nebuď otrok drog
Broňa Schragge Foto: Broňa Schragge

Trojčlenná odborná porota rozhodne o finalistoch, konečné poradie určí hlasovanie verejnosti. Žiaci a študenti majú na účasť v literárno-výtvarnej súťaži s protidrogovou tematikou už len posledné dni.

Bratislava 7. novembra (OTS) - Žiaci II. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl sa ešte stále môžu zapojiť do súťaže v rámci projektu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Nebuď otrok drog 4. Úlohou súťažiacich je tvorivo stvárniť odpoveď na otázku "Ako by mi drogy skomplikovali život?" a zamerať sa na to, o čo všetko by ako užívatelia drog (ne)dobrovoľne prišli.

Súťažiaci môžu posielať práce, vyhotovené v literárnej alebo výtvarnej podobe, v termíne do 10.11.2017. Súťaž prebehne celkovo v štyroch súťažných kategóriách, pričom práce budú rozdelené na literárne a výtvarné a ďalej podľa príslušnosti autorov na práce žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

V druhej fáze súťaže odborná porota spomedzi všetkých doručených prác vyberie 10 finalistov v každej kategórii. Trojčlennú porotu tvoria výtvarníčka Broňa Schragge, spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová a Tomáš Kuča, riaditeľ Komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pre Tamaru Šimončíkovú Heribanovú predstavujú drogy obzvlášť citlivú tému: "Úlohu porotkyne som prijala s potešením, nakoľko považujem tento výnimočný projekt za mimoriadne zmysluplný a pre našu spoločnosť dôležitý. Problematike drogovej závislosti sa venujem niekoľko rokov, keďže téma "život s a bez narkotík" bola súčasťou existencie mne blízkym ľuďom. Na základe ich osudov viem, aké ťažké je vymaniť sa zo závislosti a aké náročné je bojovať o "čistý" život. Tento vzácny projekt otvára v mnohých smeroch bohužiaľ ešte stále tabuizovanú tému, súčasne pomáha mladým pochopiť, že droga nemôže byť nikdy správnou cestou."
Broňa Schragge: "Do tohto projektu som vstúpila preto, lebo verím, že každé dieťa má na niečo talent a kopec energie, ktorú treba len správne nasmerovať. A keďže je táto súťaž zameraná aj na výtvarné výpovede detí, veľmi rada ich podporím v ich snahe, aby sa prostredníctvom svojho kresebného či maliarskeho prejavu nebáli vyjadriť k tak vážnej téme, ako je drogová závislosť."

Vizitky porotcov:
Broňa Schragge
Študovala na VŠVU v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie. Bakalárske štúdium absolvovala v Ateliéry animovanej tvorby na VŠMU, kde sa venovala tvorbe bábkových filmov. Vo výtvarnej sfére je známa najmä svojimi projektmi autorských kníh (Ja a môj brat, Chlapec a dúha), v hudobnej hrou na violončelo. Tento hudobný nástroj si vyrobila vlastnoručne počas štúdia na ŠÚV v Bratislave, kde absolvovala odbor dizajn a tvarovanie dreva. Píše texty v skupine Tu v dome, pôsobila tiež v skupine Kosa z nosa. Okrem toho sa dlhodobo venovala práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím, u ktorých rozvíjala sociálne, integračné a výtvarné zručnosti. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktorka a ilustrátorka detského časopisu Bublina.


Tamara Šimončíková Heribanová
Je slovenská spisovateľka, novinárka, interná doktorandka v Ústave svetovej literatúry SAV, členka Slovenského centra PEN, ambasádorka literárneho geocachingového projektu Knihobežník a členka redakčnej rady literárneho dvojmesačníka pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Jej poviedky boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v Rakúsku, Holandsku, Portugalsku, Srbsku, Čechách a na Taiwane. Debutovala prózou Predavačky bublín, nasledovala novela Bola to len láska a kniha pre deti Misia Eva, prísne tajné. Kniha získala 3. miesto v čitateľskej ankete Knižnej revue a bola zaradená medzi najkrajšie detské knihy Slovenska. V roku 2014 vyšlo pokračovanie detského románu Misia Eva v Thajsku, ktorý bol opäť zaradený medzi najkrajšie detské knihy Slovenska. V tom istom roku vyšiel román Malá doba ľadová. V roku 2012 sa autorka spolupodieľala na knihách Příběhy ve znamení touhy a v rámci projektu AVON proti domácemu násiliu na knihe V dobrém i zlém a ještě horším. V 2015 vyšla detská kniha O Pejkovi a jeho nevšedných priateľoch. Autorka je organizátorkou mnohých literárnych workshopov, besied na základných a stredných školách, gymnáziách a univerzitách.
Tamara Šimončíková Heribanová
Foto: Soni Vozar


Tomáš Kuča
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Bridge Business College v austrálskom Sydney. Ako novinár začínal v Hospodárskych novinách a v Denníku SME, neskôr sa stal redaktorom TV Markíza. V rokoch 2008 a 2009 bol v TV Markíza šéfredaktorom spravodajstva a športu. Spoluzakladal PR agentúru Fair Play Media, v rámci ktorej v rokoch 2011 až 2012 pracoval ako poradca ministra zdravotníctva. S riadením komunikácie má okrem súčasného pôsobiska skúsenosti aj zo Slovenskej pošty.


Všetky finálové práce budú uverejnené na stránke www.nebudotrokdrog.sk, na ktorej sa 20.11.2017 spustí hlasovanie verejnosti, ktoré rozhodne o konečnom poradí prác v jednotlivých kategóriách.

Všetci autori finálových prác získajú poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu. Víťazi jednotlivých kategórii, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, vyhrajú poukážky v celkovej hodnote 300 eur. Druhí v poradí získajú poukážky v celkovej hodnote 200 eur a tretí v poradí poukážky v celkovej hodnote 100 eur. Cenu v podobe poukážok v celkovej hodnote 40 eur získa aj ďalších 10 súťažiacich, ktorých vyžrebuje organizátor súťaže zo všetkých prác, ktoré sa nedostali do finále. Celkovo bude rozdaných 50 dvojíc poukážok v hodnote vyše 5000 eur.

Všetky informácie o súťaži sú dostupné na www.nebudotrokdrog.sk.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.