< sekcia Slovensko

Prvé dni splnomocnenkyne vlády A. Bučkovej boli o koronakríze

Na snímke splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Foto: TASR – Milan Kapusta

Zároveň sa úrad pripravuje na nové programové obdobie, chystá nový strategický dokument vlády pre oblasť integrácie Rómov.

Bratislava 3. júla (TASR) - Prvé dni Andrey Bučkovej vo funkcii splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity poznačila kríza spôsobená novým koronavírusom. Zároveň sa úrad pripravuje na nové programové obdobie, chystá nový strategický dokument vlády pre oblasť integrácie Rómov. Svojich 100 dní zhodnotila splnomocnenkyňa na piatkovej tlačovej konferencii.Bučková pripomenula, že nastúpila v mimoriadnom období. Prostredníctvom vlastného krízového tímu úrad zbieral informácie o situácii na lokálnej a regionálnej úrovni, s ktorými potom pracoval ústredný a permanentný krízový štáb. So žiadosťou o pomoc ohrozeným komunitám oslovovali tiež konkrétne spoločnosti a firmy. Vďaka spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre zrealizovali dotazníkový prieskum v ohrozených komunitách. "Tento dotazník jednoznačne poukazoval na to, že situácia nie je až taká kritická," podotkla. Zdôraznil naopak potrebu posilnenia prevencie.

Nový strategický dokument je jednou zo základných podmienok pre čerpanie finančných zdrojov Európskej únie pre obdobie rokov 2021 až 2027. Predchádzajú mu rokovania so zástupcami ministerstiev, samospráv a občianskych združení o základných programových prioritách vlády v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti, zdravia i nediskriminácie.Ambíciou splnomocnenkyne je zabezpečiť prístup k pitnej vode a kanalizácii čo najväčšiemu percentu marginalizovaných rómskych komunít. Poznamenala, že stav hygienických podmienok sťažoval aj prístup k obyvateľom týchto komunít počas koronakrízy.

Ako dlhodobý problém vníma splnomocnenkyňa administratívnu náročnosť projektov pre žiadateľov. Jej cieľom je zabezpečiť obciam technickú pomoc v podobe bezplatných konzultácií a podpore pri spracovávaní projektov. Úrad chce pokračovať tiež vo vysporiadavaní pozemkov, ako aj opatreniach zameraných na svojpomocnú výstavbu a podporu prestupného bývania. V oblasti vzdelávania sa chce zamerať na zabezpečenie priestorových i personálnych kapacít v súvislosti s blížiacim sa zavedením povinnej predškolskej výchovy.

Úrad chce podporovať tiež komunitný rozvoj. "Snažíme sa vyskladať službu, ktorá bude nápomocná a podporná obciam na jednej strane, na druhej strane bude nápomocná aj obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít," načrtla. Pomocou pomáhajúcich profesií by mohla prispieť napríklad k aktívnejšiemu zapájaniu sa samotných Rómov.

Bučková pôsobí v úrade od 1. apríla, vo funkcii nahradila Ábela Ravasza.