< sekcia Slovensko

Prvé klinické skúšanie umelej inteligencie na Slovensku

Foto: Powerful Medical

Spoločnosť Powerful Medical v spolupráci s poisťovňami Union a Dôvera spúšťa historicky prvé klinické skúšanie umelej inteligencie na Slovensku pod novým nariadením EÚ o zdravotníckych pomôckach.

Bratislava 7. decembra (OTS) - Spoločnosť Powerful Medical, ktorá sa od roku 2017 zaoberá „deep-tech“ výskumom a implementáciou umelej inteligencie v medicíne, v spolupráci s dvoma najväčšími súkromnými poisťovňami na Slovensku Union a Dôverou, spustila prelomové klinické skúšanie v oblasti digitálneho zdravia, do ktorého sa zapojí 60 všeobecných lekárov a viac ako 1400 pacientov.

Vzhľadom na svoju veľkosť a rozsah ide o jedno z najvýznamnejších klinických skúšaní v oblasti digitálneho zdravia, ktoré bolo doteraz uskutočnené v rámci strednej Európy. Skúšanie prebieha pod dohľadom Prof. MUDr. Roberta Hatalu, PhD., ktorý ako prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU, je aj hlavným riešiteľom klinického skúšania. Klinické skúšanie PMcardio-1 bolo oficiálne schválené slovenským Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), a ide o historicky prvé klinické skúšanie schválené na Slovensku od zavedenia nového európskeho Nariadenia o zdravotníckych pomôckach (EU MDR 2017/745).

Cieľom klinického skúšania je zistiť, do akej miery dokáže klinický asistent PMcardio v rámci primárnej starostlivosti zlepšiť manažment pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, a tým zabezpečiť dôslednejšie a presnejšie odosielanie pacientov do špecializovanej sekundárnej starostlivosti. Ďalej je cieľom umožniť skoršiu indikáciu vhodných diagnostických postupov v porovnaní so súčasnou praxou.
„Powerful Medical je skutočne inovatívnou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych technológií. Klinické skúšania predstavujú podstatnú časť našich výskumných aktivít a sme hrdí na to, že môžeme viesť toto prelomové klinické skúšanie pre všeobecných lekárov. Sme presvedčení, že náš klinický asistent PMcardio, ktorý funguje na báze umelej inteligencie, má obrovský potenciál zachraňovať životy, čas a náklady, ako aj zabezpečiť presnú diagnostiku a adekvátne odporúčania do špecializovanej, sekundárnej starostlivosti," uviedol Robert Herman, zakladateľ, hlavný lekár a vedúci klinického výskumu spoločnosti Powerful Medical.

Robert Herman, zakladateľ, hlavný lekár a vedúci klinického výskumu spoločnosti Powerful Medical.
Foto: Powerful Medical

PMcardio, hlavný produkt spoločnosti Powerful Medical, je klinický asistent na báze umelej inteligencie, ktorý umožňuje zdravotníckym pracovníkom interpretovať elektrokardiogramy (EKG) s presnosťou špičkového kardiológa. Je to zdravotnícka pomôcka triedy II (b) podľa európskeho Nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR). Produkt integruje špičkovú technológiu „AI“ (umelú inteligenciu) do jednoduchej mobilnej aplikácie, kompatibilnej s akýmkoľvek smartfónom, čím má potenciál výrazne prispieť k vyššej dostupnosti kardiologickej starostlivosti, a to už na úrovni primárnej starostlivosti. PMcardio poskytuje všeobecným lekárom, a iným zdravotníckym pracovníkom, diagnostické schopnosti umelej inteligencie natrénovanej na miliónoch historických prípadoch. Včasná a presnejšia diagnostika kardiovaskulárnych ochorení predstavuje obrovský potenciál na záchranu životov a výrazné zníženie nákladov v rámci zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť Powerful Medical
je „deep-tech“ výskumná spoločnosť, ktorá využíva špičkové technológie na riešenie najväčších výziev v modernej medicíne. Spoločnosť, ktorú v roku 2017 na Slovensku založili bratia Robert a Martin Hermanovci, sa zameriava na zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti o pacientov, prostredníctvom strojového učenia a umelej inteligencie, pričom kombinuje najnovšie digitálne technológie a výskum s pevnými základmi podnikania. Powerful Medical využíva milióny historických údajov na poskytovanie prevratných klinických objavov a nástrojov, akými sú: predpovedanie výsledkov liečby pacientov, presná automatizovaná diagnostika, či personalizované odporúčania liečby pre konkrétneho pacienta.


Zľava Martin Herman, prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. a Robert Herman
Foto: Powerful Medical