< sekcia Slovensko

Systém monitoringu kultúrnych pamiatok na Slovensku sa má zlepšiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Pamiatkového úrad naň získal projektový grant 1,5 milióna eur.

Bratislava 29. mája (TASR) – Dobudovanie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v SR tak, aby sa vykonalo minimálne 100 inšpekcií ročne a vybudovali sa tri malé školiace strediská pre tradičné remeselné postupy používané pri obnove pamiatok, je cieľom projektu Pamiatkového úradu (PÚ) Pro Monumenta II. – Vylepšenie systému preventívnych prehliadok kultúrnych pamiatok.

Získal naň projektový grant 1,5 milióna eur. TASR o tom informoval vedúci odboru preventívnej údržby pamiatok z PÚ SR Branislav Rezník.

"V praxi to znamená najmä rozšírenie existujúcich inšpekčných skupín o troch nových vyškolených inšpektorov a adaptáciu budov v správe PÚ SR pre potreby odboru preventívnej údržby pamiatok (OPÚP)," uviedol Rezník.

Dodal, že prostredníctvom OPÚP sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy a zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby.

Efektivita práce všetkých troch tímov sa okrem ich posilnenia o jedného inšpektora podľa Rezníka zvýšila aj zavedením používania dronov na vizuálnu obhliadku ťažko prístupných miest pamiatky či doplnením tímovej výbavy o menšiu pojazdnú dielnu.

Školiace strediská a regionálne centrá OPÚP PÚ SR – Pro Monumenta vzniknú v Trnave, Banskej Štiavnici a Levoči. V Trnave bude remeselné zameranie na vápenné omietky, omietky, jednoduché fasádne štuky a zámočníctvo. V Banskej Štiavnici bude zameranie na tesárstvo, štiepanie šindľov a stolárstvo a v Levoči na klampiarstvo, umelecké klampiarstvo a tesárstvo.

Preddefinovaný projekt je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR tak, ako ho popísala Programová dohoda medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády SR ako národným kontaktným bodom zastupujúcim SR o financovaní programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Projekt nadväzuje na predchádzajúci s názvom Pro Monumenta – prevencia údržbou, ktorý dal v rokoch 2014 - 2017 priestor na vznik novej organizačnej zložke v rámci PÚ SR, OPÚP.