Quantcast
< sekcia Slovensko

Rada Európy: Slovensko by malo zlepšiť vzdelávanie rómskych detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Podľa výboru je slovenská legislatíva v otázke boja proti diskriminácii komplexná, no jej praktická implementácia je stále slabá.

Štrasburg 15. júna (TASR) - Poradný výbor Rady Európy (RE) pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín vyzval slovenské orgány, aby odstránili diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní a zlepšili mechanizmus podpory kultúr národnostných menšín. TASR o tom v stredu informoval hovorca RE Jaime Rodríguez.

Vo zverejnenom stanovisku výbor vyjadril "osobitné znepokojenie nad situáciou rómskej menšiny". Prioritnou činnosťou by podľa neho mala byť podpora inkluzívneho a kvalitného vzdelávania pre rómske deti a slovenské úrady by mali "rázne riešiť" školskú segregáciu a nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych triedach a školách pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Ďalšími prioritami by malo byť podľa Rady Európy vyšetrovanie prípadov násilných sterilizácií rómskych žien a odškodnenie obetí, ako aj realizácia udržateľnej bytovej politiky s cieľom eliminovať priestorovú segregáciu rómskych komunít.

Poradný výbor vyzýva slovenské orgány, aby verejnému ochrancovi práv poskytli dostatočné ľudské a finančné zdroje a zvýšili nezávislosť a mandát tejto inštitúcie tak, aby mohla efektívne vykonávať svoju úlohu, vrátane vyšetrovania prípadov údajnej policajnej brutality.

Podľa výboru je slovenská legislatíva v otázke boja proti diskriminácii "komplexná", no jej praktická implementácia je stále slabá. Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (SNSĽP) sa síce zvýšil rozpočet, avšak úrad podľa RE dostáva obmedzený počet sťažností, pretože osoby patriace k národnostným menšinám nie sú dostatočne informované o jeho práci a mandáte.

Rada Európy ďalej odporučila, aby slovenské orgány "urýchlene a verejne" odsúdili podnecovanie na verejné násilie a nenávisť, trestné činy z nenávisti a protimenšinovú rétoriku vo verejnom a politickom diskurze. Výbor RE vyjadril osobitné znepokojenie nad nenávistnými prejavmi na internete a sociálnych sieťach.

Stanovisko Poradného výboru pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín vychádza z informácií, ktoré tento výbor získal priamo od vládnych a mimovládnych zdrojov počas návštevy Bratislavy, Banskej Bystrice, Prešova, Ostrovian, Komárna, Nových Zámkov a Galanty v dňoch 6. až 10. septembra 2021.