< sekcia Slovensko

Objemný či stavebný odpad, ako aj chemikálie patria na zberný dvor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Milan Kapusta

Zberný dvor prevádzkuje zvyčajne obec alebo združenie obcí.

Bratislava 31. mája (TASR) - Mnohé druhy odpadov patria na zberný dvor. "Patrí sem všetko to, čo by sme nemali vyhadzovať do bežného triedeného zberu a často práve ten odpad, pri ktorom sa občan zvykne najviac potrápiť, aby prišiel na to, kam s ním," povedal pre TASR Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack.

Ide napríklad o objemný odpad, teda ten, ktorý sa nezmestí do bežných nádob na odpad. Ide o nábytok, umývadlá, koberce, linoleá, drobný stavebný odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, ako napríklad staré elektrospotrebiče, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, textil, sklo (sklené tabule) a pod.

"Na zbernom dvore by mali končiť aj nespotrebované chemikálie, oleje a im podobné nebezpečné odpady z domácej chémie, farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá a pod. Pozor, je dôležité odovzdávať ich v pôvodných obaloch, aby boli identifikovateľné," priblížil Brinzík. Vysvetlil, že pneumatiky na zberný dvor nepatria.

Zberný dvor prevádzkuje zvyčajne obec alebo združenie obcí a pre fyzické osoby, ktoré sú poplatníkom obce patriacej pod zberný dvor, je odovzdávanie odpadov s výnimkou drobného stavebného odpadu bezplatné. "Zberný dvor sa nenachádza v každej obci, pravidlá zberu je dôležité si pozrieť predtým, než odpady na konkrétny zberný dvor vyvezieme," doplnil Brinzík.

Upozornil, že na Slovensku si ľudia zberné dvory často vytvárajú už na stojiskách pre triedený zber, tzv. zberných hniezdach. "Neraz to tam vyzerá katastrofálne. A čo je horšie, tisíce - odhadom okolo 15.000 v úvodzovkách „zberných dvorov“ sme si urobili v našej prírode. Áno, sú to dobre známe čierne skládky," skonštatoval Brinzík.

Zdôraznil, že odnesenie odpadov na zberný dvor je súčasťou zodpovedného nakladania s odpadmi a jedným zo spôsobov, ako môže každý prispieť k ochrane životného prostredia.