Quantcast
< sekcia Slovensko

Redhammer: Rušenie študijných programov je veľmi žiaduce

Na snímke predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) pre vysoké školstvo Robert Redhammer počas tlačovej konferencie k úprave a rušeniu študijných programov na vysokých školách. V Bratislave 27. mája 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zrušila približne 400 študijných programov. Ako priblížil prorektor univerzity Ervín Lumnitzer, v mnohých prípadoch išlo o programy realizované externou formou.

Bratislava 27. mája (TASR) - Rušenie študijných programov je veľmi žiaduce. Ako vysvetlil predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer, bolo ich relatívne veľa a mnohé z nich už nevyhovovali novým požiadavkám na kvalitu. Vlani podľa neho skončilo asi 1000 študijných programov, podobný počet sa očakáva v lete.

Všetky vysoké školy už podľa Redhammera začali so začleňovaním do systému riadenia kvality. "Teraz sa kontroluje, či všetky študijné programy spĺňajú požiadavky na kvalitu, ktoré sú kladené štandardami," vysvetlil. S tým súvisí úprava ponuky študijných programov. Podľa vydaných podmienok SAAVŠ majú fungovať vysoké školy od 1. septembra.

"Predpokladáme, že kompletné hĺbkové posudzovanie, či vysoké školy splnili všetky požiadavky, sa začne koncom tohto roka, keď agentúra zostaví špecifické pracovné skupiny pre každú jednu vysokú školu," priblížil predseda výkonnej rady SAAVŠ. Pracovné skupiny pôjdu overiť funkčnosť systému priamo na vysokú školu. Proces bude trvať asi rok.Rektorka Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) Bohunka Koklesová nevidí rušenie študijných programov dramaticky. Naopak, hovorí o praktickosti. "Akreditačné procesy vnímam ako šancu na zlepšenie kvality vzdelávanie na našej škole," povedala. Ocenila, že študenti sú do procesu zapojení. Poukazuje na dôležitosť formulovania vízie a zohľadňovania predpokladaného vývoja v spoločnosti.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zrušila približne 400 študijných programov. Ako priblížil prorektor univerzity Ervín Lumnitzer, v mnohých prípadoch išlo o programy realizované externou formou. Ako zdôvodnil, v posledných rokoch záujem o túto formu klesá. Rušenie sa dotklo najmä fakúlt s užšie zameranými programami. "Zistilo sa, že nie je dôvod mať úzko špecifikované študijné programy, lebo absolvent potom získal vzdelanie vo veľmi úzkej oblasti," dodal. Od procesu očakáva zvýšenie kvality vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.