< sekcia Slovensko

Remeta: Prokuratúra SR sa ocitla na dejinnej križovatke svojho vývoja

Rastislav Remeta, archívna snímka. Foto: TASR František Iván

Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici Rastislav Remeta je jeden zo štyroch kandidátov na funkciu generálneho prokurátora SR.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Prokuratúra SR sa v súčasnosti ocitla na dejinnej križovatke svojho vývoja a smerovania. Pre TASR to povedal jeden zo štyroch kandidátov na funkciu generálneho prokurátora SR - prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici Rastislav Remeta, ktorého prezentáciu si v utorok vypočula Rada prokurátorov SR.

"Preto na naplnenie ústavného a zákonného poslania prokuratúry je nevyhnutné zvýšenie jej aktivity pri plnení jej pôsobnosti a využívaní zákonných prostriedkov, aby sa zabezpečila bez akýchkoľvek vplyvov rýchla a účinná ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. S tým súvisí nevyhnutné zvýšenie otvorenosti a transparentnosti prokuratúry, najmä v súvislosti s výberovými a disciplinárnymi konaniami, ako aj informovanie verejnosti o činnosti prokuratúry tak, aby sa nezmaril účel trestného a civilného konania," objasnil svoju víziu Remeta.

Podľa jeho názoru prokuratúra musí vykonávať svoju pôsobnosť tak, aby sa konaním prokurátorov z hľadiska ich odborných a osobnostných predpokladov prinavrátila dôvera verejnosti v prokuratúru a prokurátorský stav. "Spomenuté ciele si vyžadujú dôsledné vyhodnotenie činnosti jednotlivých organizačných zložiek generálnej prokuratúry, ako aj podriadených prokuratúr vrátane ich racionalizácie a reorganizácie," uviedol.

Rada si postupne vypočula prezentácie štyroch uchádzačov - Jozefa Čentéša, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) SR Tomáša Honza, Remetu a napokon prokurátora ÚŠP Jána Šantu.

Z uchádzačov rada vyberie jedného, ktorého následne navrhne Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady (NR) SR ako kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. O výsledku rokovania bude rada prokurátorov verejnosť informovať.