Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. december 2023Meniny má Marína
< sekcia Slovensko

Revitalizácia Rudavy obnoví prirodzené podmienky pre flóru a faunu

Na archívnej snímke potok Rudava. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zrevitalizovaný úsek nadväzuje na prirodzený úsek Rudavy, ktorý je vyhlásený za ramsarskú lokalitu, územie európskeho významu, ako aj za chránený areál.

Bratislava/Malé Leváre 22. septembra (TASR) - Na viac ako dvojkilometrovom úseku dolného toku Rudavy na Záhorí obnovili meandrujúci tvar koryta rieky. Zavŕšenie vyše piatich rokov trvajúcich revitalizačných prác, ktoré realizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), predĺžilo rieku o 180 metrov a vytvorilo opätovne priaznivé podmienky pre výskyt rozmanitých rastlín a živočíchov.

"Pevne veríme, že revitalizácia rieky Rudava nepomôže len tejto rieke, ale naštartuje a spriechodní cestu pre ďalšie vodné revitalizácie na Slovensku," povedal pri štvrtkovom oficiálnom ukončení revitalizácie Andrej Devečka z BROZ.

Generálna riaditeľka Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) Katarína Holubová zdôraznila, že práve revitalizácia Rudavy môže byť mimoriadne cenná pri plánovaní ďalších revitalizácií. "Realizované opatrenia obnovia na Rudave prirodzenú dynamiku a riečne procesy, ktoré sú základným predpokladom pre úspešné revitalizácie tokov," dodala o uskutočnených aktivitách.

Riečna dynamika na Rudave bola najnarušenejšia v priebehu 70. rokov minulého storočia, keď bola viac ako polovica z celkovej dĺžky 45 kilometrov koryta Rudavy napriamená a koryto vystužené betónovými panelmi. Betón mal za úlohu zabrániť prirodzenému vývoju rieky. Takto unifikovaný tok vytvára migračnú bariéru pre mnohé druhy rýb, vybetónované koryto navyše zhoršuje odvodňovanie krajiny.

Zrevitalizovaný úsek nadväzuje na prirodzený úsek Rudavy, ktorý je vyhlásený za ramsarskú lokalitu, územie európskeho významu, ako aj za chránený areál. Revitalizácia bola jednou z aktivít medzinárodného Interreg projektu Alpsko-karpatský riečny koridor. Vedúcim partnerom projektu je rakúsky národný park Donau-Auen a na slovenskej strane na ňom okrem BROZ spolupracovala aj Štátna ochrana prírody SR.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča upozornil, že z plánu obnovy a odolnosti je na účely revitalizácie alokovaných 62,4 milióna eur. V pláne je upraviť 97 kilometrov v povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava, Váh. Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026 a prvých 48 kilometrov bude revitalizovaných do júna roku 2024. Pilotnou revitalizáciou z Plánu obnovy a odolnosti SR bude 17 kilometrov povodia rieky Morava. "Pripravujeme takisto novelu vodného zákona s ambíciou odstrániť legislatívne a administratívne prekážky spomaľujúce vykonávanie revitalizácie vodných tokov," dodal.