< sekcia Slovensko

Revízia výdavkov na zdravotníctvo má v roku 2020 ušetriť 148 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Revízia ráta aj so zmenami úhrad kategorizovaných liekov, úhradových skupín a v externom referencovaní.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Úsporné opatrenia by do rezortu zdravotníctva mohli v roku 2020 priniesť 148 miliónov eur. Ich hlavným cieľom je zabrániť neefektívnemu využívaniu financií. Vyplýva to z návrhu revízie výdavkov na zdravotníctvo, predloženého na rokovanie tripartity.

Jedným z úsporných opatrení je zníženie počtu návštev špecialistov s potenciálom úspor 20,7 milióna eur v roku 2020 a 207 miliónov eur celkovo. Slováci podľa materiálu navštevujú špecialistov najviac spomedzi obyvateľov celej Európskej únie. Po novom by časť agendy špecialistov prebrali všeobecní lekári. Ďalších 1,5 milióna eur by mohlo ušetriť zníženie počtu odvrátiteľných hospitalizácií.

Revízia ráta aj so zmenami úhrad kategorizovaných liekov, úhradových skupín a v externom referencovaní. Opatrenia riešia tiež nadspotrebu antibiotík, ale aj podporu vstupu generík a biosimilárov na trh. Verejné financie má ušetriť i rozšírenie centrálneho nákupu liekov, čo má v prvom roku priniesť 13 miliónov eur.

Do praxe sa má zavádzať tiež systém elektronického zdravotníctva - eHealth. Predísť sa tak má duplicitnej preskripcii a nežiaducim liekovým interakciám. Potenciálna úspora v roku 2020 je 30 miliónov eur.

Zefektívniť sa má aj hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Revízia poukazuje napríklad na zvyšovanie počtu jej zamestnancov napriek klesajúcemu počtu poistencov. Úprava poskytovaných služieb na pobočkách, využívanie e-pobočky, optimalizácia zmluvy na telekomunikačné služby a ďalšie opatrenia by mali znížiť výdavky na rok 2020 asi o 4 milióny eur, počas troch rokov celkovo o 15 miliónov eur.

Materiál pomenúva tiež dlhodobé prioritné opatrenia, ktoré majú prispieť ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Rozpočet by mali zvýšiť o 167 miliónov eur a práve do nich by mali smerovať ušetrené financie. "Investície do prioritných oblastí sú nevyhnutné na to, aby sa zlepšili výsledky v zdraví obyvateľov pri udržateľnom raste zdrojov," objasňujú autori.

Peniaze by mali smerovať na podporu všeobecnej ambulantnej starostlivosti, dofinancovanie ústavnej a ambulantnej starostlivosti, výdavky na lieky, záchrannú službu aj na zvýšenie počtu sestier. Medzi prioritami sú tiež prevencia, podpora duševného zdravia a rozširovanie kapacít dlhodobej starostlivosti. Pokryť by sa mali aj výdavky, ktoré vznikli poisťovniam po schválení zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

Revíziu vypracoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Revízia je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze. Ako sa konštatuje v materiáli, výdavky na zdravotníctvo rastú a zodpovedajú možnostiam slovenskej ekonomiky, no výsledky nezodpovedajú výdavkom.