Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezor obrany: Kontajnerové mestečko na Lešti má byť hotové do apríla

Ilustračné foto. Foto: TASR

Zmena technologického postupu výroby jednotlivých kontajnerov viedla k zvýšeniu časovej náročnosti výroby a následnej dodávky kontajnerov.

Bratislava 26. novembra (TASR) - Termín dokončenia kontajnerového mestečka na Lešti sa posunul z decembra 2022 na apríl 2023. Vyplýva to z dodatku zverejneného v centrálnom registri zmlúv. Dôvodom je podľa Ministerstva obrany (MO) SR potreba zmeny technickej špecifikácie jednotlivých kontajnerov z dôvodu zabezpečenia a dodržania požiarnej ochrany a odolnosti objektu. Následkom zmien sa zvýšila aj cena projektu z 20.012.216 eur na 20.304.498 eur.

Zmena technologického postupu výroby jednotlivých kontajnerov viedla k zvýšeniu časovej náročnosti výroby a následnej dodávky kontajnerov. "V súvislosti s oneskorením výroby a napojenia kontajnerov na inžinierske siete a vzhľadom na to, že stavba sa realizuje aj v zimnom období, za nepriaznivých klimatických podmienok, je potrebné zmeniť konečný termín odovzdania diela," uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Zdôraznila, že jednotlivé multifunkčné kontajnerové domy budú odovzdávané, kolaudované a dané do užívania postupne, a teda aj ubytovacie kapacity budú zvyšované a postupne k dispozícii na ubytovanie vojakov.

Zmeny špecifikácie jednotlivých multifunkčných kontajnerových domov v lokalite Slávia ovplyvnili aj cenu. "Jednotková cena jednotlivých kontajnerov sa nezmenila, avšak došlo k zmene z jednopodlažných na dvojpodlažné multifunkčné kontajnerové domy, s čím súvisí aj potreba prekrytia striech či vybudovania schodísk. Okrem toho zmena vyplýva z detailného rozpočtu diela, ktorý je spracovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie," vysvetlila hovorkyňa. Dodala, že aktuálna cena realizácie stavby, a tým aj cena za dielo, nijakým spôsobom nezvyšuje vládou schválené finančné zdroje.

Ubytovacie kapacity sú určené najmä pre príslušníkov zahraničných ozbrojených síl, ktorí na Slovensku posilnili vojenskú prítomnosť NATO v reakcii na vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine. Okrem Lešti má podobné ubytovanie vzniknúť aj na letisku Sliač. Vláda na zámer vyčlenila do 31,42 milióna eur.