Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Slovensko

Rezort chce odstrániť nedostatky pri vykonávaní medzinárodných sankcií

Na snímke budova Ministerstva spravodlivosti SR a Centra právnej pomoci v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tiež zmeny v zaraďovaní a vyraďovaní osôb na zoznamy sankcionovaných osôb i zefektívnenie správy zaisteného majetku.

Bratislava 13. septembra (TASR) – Rezort spravodlivosti chce odstrániť najvážnejšie nedostatky pri vykonávaní medzinárodných sankcií v SR. Vyplýva to z návrhu predloženého v pondelok (12. 9.) do medzirezortného pripomienkového konania. TASR o tom informoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

"Navrhuje sa v ňom nielen, aby funkciu stáleho koordinačného orgánu vykonávalo Ministerstvo financií SR, ale aj aby bola v súlade s európskym štandardom zavedená trestná zodpovednosť za závažnejšie formy porušenia alebo obchádzania medzinárodných sankcií do slovenského právneho poriadku," priblížil hovorca.

Súčasne návrh bližšie popisuje právomoci ústredného koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií, ako aj prerozdelenie zodpovednosti za ich vykonávanie medzi ústredné orgány.

Predložený je aj návrh na vykonanie ďalších legislatívnych zmien, a to v oblastiach, v ktorých bola Ústrednou koordinačnou skupinou pre vykonávanie medzinárodných sankcií identifikovaná potreba zmeny. Ide o zefektívnenie konania vo vzťahu k zaisteniu majetku či úpravu režimu udeľovania výnimiek z vykonávania medzinárodných sankcií.

Podľa Bublu sa navrhuje aj sprísnenie správnych postihov za porušovanie a obchádzanie sankcií. Tiež zmeny v zaraďovaní a vyraďovaní osôb na zoznamy sankcionovaných osôb i zefektívnenie správy zaisteného majetku.

"Predkladaný materiál nadväzuje na uznesenie vlády z marca tohto roka k Návrhu opatrení na zabezpečenie efektívneho vykonávania medzinárodných sankcií, s osobitným zameraním na reštriktívne opatrenia prijaté v nadväznosti na situáciu na Ukrajine," dodal hovorca.