< sekcia Slovensko

Rezort hospodárstva oznámil termín rekonštrukcie budovy na Mierovej

Foto: TASR

Plánovaný dátum dokončenia rekonštrukcie je máj 2021, spresnil hovorca rezortu Maroš Stano.

Bratislava 25. augusta (TASR) - Rekonštrukcia budovy Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Mierovej ulici v Bratislave by mala byť ukončená v máji 2021, pričom verejné obstarávanie by mali vyhlásiť na jeseň 2019. Uviedol to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano.

"V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave sa už uskutočnil tzv. energetický audit, obstarala sa architektonická štúdia, pripravila sa dokumentácia a podala sa žiadosť o vykonanie štátnej expertízy stavebného zámeru v zmysle zákona o verejných prácach. Sú pripravené súťažné podklady k verejnému obstarávaniu, ktoré, predpokladáme, bude vyhlásené na jeseň. Plánovaný dátum dokončenia rekonštrukcie je máj 2021," spresnil.

Do Národného jadrového fondu (NJF) pôjde 22,95 milióna eur, pôvodne v kapitole rezortu hospodárstva určených na iné účely. Vyplýva to z návrhu MH SR, ktorý v stredu (21. 8.) schválila vláda.

"Na základe aktuálnej analýzy Ministerstvo hospodárstva SR eviduje vo svojej kapitole finančné prostriedky v celkovom objeme 22,95 milióna eur, ktoré nie je možné použiť na pôvodne stanovený účel. Konkrétne ide o finančné prostriedky v rámci prvku Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly vo výške 12 miliónov eur, ktoré nemožno vyčerpať vzhľadom na bežné posuny v harmonogramoch realizácií schválených investičných zámerov, ako aj z dôvodu zrušenia rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, prípadne zníženia schválenej investičnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý majetok niektorých už schválených investičných zámerov," priblížil rezort hospodárstva.

Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované v rámci podprogramu Podpora programov rezortu MH SR v hodnote 10,95 milióna eur a sú určené na rekonštrukciu budovy na Mierovej ulici v Bratislave. Projekt "Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave" sa dostal do omeškania hlavne z dôvodu problematického a objektívne časovo náročného vyrovnania rozdrobených a neprehľadných vlastníckych vzťahov k zastavaným, ale aj priamo susediacim pozemkom v riešenej lokalite. Ďalším faktorom je náročná sumarizácia pôvodnej nekompletnej stavebnej dokumentácie a zároveň príprava aktuálnej dokumentácie ako podkladu k architektonickej štúdii, energetickému auditu komplexu budov, stavebnému povoleniu a súťažným podkladom k nevyhnutnému verejnému obstarávaniu.

"V záujme využitia finančných prostriedkov v celkovom objeme 22,95 milióna eur navrhujeme schváliť zmenu účelu ich použitia v prospech prvku Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav, a to vo forme bežných a kapitálových výdavkov, v rámci ktorého budú efektívne vyčerpané na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových elektrární," dodalo MH SR v predkladacej správe.