< sekcia Slovensko

Rezort kultúry: Mala by sa otvoriť diskusia na tému kultúrneho turizmu

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Branislav Račko

V oblasti kultúry národnostných menšín sa v množine navrhovaných opatrení objavuje zriadenie Centra súčasnej národnostnej kultúry.

Bratislava 25. júna (TASR) – V blízkej budúcnosti by sa mala otvoriť medzirezortná diskusia na tému kultúrneho turizmu a významných projektov zahraničnej reprezentácie Slovenskej republiky. Navrhuje to Ministerstvo kultúry (MK) SR v rámci koncepcie Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030, ktorú v utorok na výjazdovom rokovaní v Stropkove schválila vláda.

V súčasnosti podľa analýz rezortu znižuje efekt propagácie cestovného ruchu technokratické vnímanie turizmu ako priemyselného odvetvia, akoby exportu tovarov, čo sa odráža aj na kvalitatívnej úrovni marketingu a propagácie. "Chýba špecifický záujem o zorientovaného a náročného zahraničného návštevníka, typického konzumenta služieb kultúrneho turizmu, spojeného s kultúrnym a prírodným dedičstvom," uviedol rezort v návrhu koncepcie.

Súčasťou navrhovaných opatrení by preto malo byť i využitie odborných kapacít rezortu kultúry pre kontinuálne zlepšovanie kvality prezentácie kultúrneho dedičstva, a taktiež vytvorenie podmienok na relokovanie časti disponibilných prostriedkov na špecifickú podporu kultúrneho turizmu v regiónoch v dotačnom systéme MK. Reforma dotačného systému by mala tiež priniesť zvýšenie zdrojov i rozšírenie o nové oblasti podpory, zamerané na kultúrnu infraštruktúru na miestnej a regionálnej úrovni.

Rezort kultúry upozorňuje v koncepcii tiež na nevyhnutnosť legislatívnych zmien, napríklad potrebnú novelizáciu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, navýšenie pracovných pozícií pracovníkov v kultúre s adekvátnym finančným ohodnotením a systematickým vzdelávaním, rozšírenie základne neprofesionálnej umeleckej scény na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia, ale aj zlepšovanie národného štatistického zisťovania v oblasti kultúry.

V oblasti kultúry národnostných menšín sa v množine navrhovaných opatrení objavuje zriadenie Centra súčasnej národnostnej kultúry. Navrhovaným opatrením je tiež doplnenie systému štatistického zisťovania o tému kultúry národnostných menšín.

Ciele stratégie a výrazná časť opatrení sa venujú pamiatkovému fondu a pamiatkovým hodnotám v kontexte regionálnej kultúry. Témou je tiež zhodnocovanie prínosu siete verejných knižníc v miestnej a regionálnej kultúre, ktoré by sa mali na základe participatívneho dialógu obohacovať o nové funkcie a rozširovať tak svoju pôsobnosť v zmysle kultúrnych centier.

Štátny tajomník rezortu kultúry Konrád Rigó verí, že ide o stratégiu, ktorá nebude len na papieri. "Na vládu sme predložili vôbec prvý materiál, ktorý sa zaoberá kultúrou národnostných menšín na strategickej úrovni. Musí byť preto považovaný za elementárny základ pre detailné rozpracovanie úloh štátu, no najmä na vytvorenie podmienok pre reálne činy v tejto oblasti. V opačnom prípade by to znamenalo, že tí, ktorí riadia procesy, zlyhávajú vo svojej práci," poznamenal.

Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 vychádza z Programového vyhlásenia vlády i zo schváleného Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018-2020.