< sekcia Slovensko

Rezort obrany chce v roku 2024 dosiahnuť dve percentá HDP na obranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Ministerstvo má do ďalších rokov ambíciu zvýšiť počet profesionálnych vojakov. V roku 2021 na 14.562, v roku 2026 chce zamestnávať 16.716 vojakov.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce v roku 2024 začať plniť prísľub voči NATO, podľa ktorého majú výdavky na obranu dosiahnuť úroveň dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Ráta tiež s postupným zvyšovaním počtu profesionálnych vojakov. Vyplýva to z návrhu Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2021 - 2026, ktorý v stredu schválila vláda.

"SR presadzuje svoje bezpečnostné záujmy v zhoršenom a dynamicky meniacom sa bezpečnostnom prostredí, ktoré sa vyznačuje najmä nestabilitou, neurčitosťou a nízkou predvídateľnosťou jeho vývoja," konštatuje sa v materiáli. Za kľúčový prvok, ktorý vplýva na rozvoj obranných kapacít a spôsobilostí SR, označuje smernica ciele spôsobilostí NATO pre SR.

Ministerstvo má do ďalších rokov ambíciu zvýšiť počet profesionálnych vojakov. V roku 2021 na 14.562, v roku 2026 chce zamestnávať 16.716 vojakov. Mierne by mali vzrásť aj počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - zatiaľ čo v roku 2021 udáva rezort číslo 6433, o päť rokov neskôr by ich chcel mať 6492.

Obranné výdavky sa majú zvyšovať, a to najmä s v súvislosti s finančne náročnými strategickými projektmi modernizácie Ozbrojených síl (OS) SR, plnením spojeneckých záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z účasti v PESCO. Cieľom je dosiahnuť úroveň dve percentá HDP do roku 2024. Na modernizáciu výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov OS SR sa má podľa kritérií NATO vyčleňovať z obranných výdavkov minimálne 20 percent.

V rámci programu Obrana rezort pomenúva ako svoje priority napríklad efektívne zaručovanie obrany samostatne i kolektívne, dobudovanie a udržanie funkčného systému velenia a riadenia OS SR, ale aj zabezpečenie leteckej pátracej a záchrannej služby či zvýšenie atraktivity vojenského povolania. Ministerstvo realizuje tiež program Rozvoj obrany. Bezpečnosť zabezpečuje aj medzirezortný program Podpora obrany štátu.

Na obrane štátu sa zúčastňujú aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá aj Národný bezpečnostný úrad. Jeho úlohou má byť vytváranie podmienok pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.