Quantcast
< sekcia Slovensko

Novela zákona o obrane by mala ísť do legislatívneho procesu neskôr

Minister obrany Martin Glváč. Foto: TASR

Rezort obrany chce posunúť aj prípravu Smerníc pre obranné plánovanie, ktoré boli zaradené do októbrového Plánu práce vlády SR.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Novelu zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorá má spresniť ustanovenia o riadení obrany štátu a opatrenia pri príprave na obranu štátu, chce dať ministerstvo do legislatívneho procesu neskôr. Vyplýva to z návrhu na zrušenie úlohy v novembrovom Pláne legislatívnych úloh vlády SR a z návrhu na zrušenie úlohy v novembrových Plánoch práce Bezpečnostnej rady SR a Hospodárskej a sociálnej rady SR. Materiál je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

V procese prípravy novely sa podľa ministerstva ukázalo, že problematiku riadenia obrany štátu treba riešiť v širších súvislostiach a komplexne, predovšetkým vo väzbe na celkové riadenie štátu v krízových situáciách. Ministerstvo obrany chce pripraviť v spolupráci s ostatnými rezortmi nový strategický a koncepčný rámec pre oblasť obrany štátu. "Od tohto rámca sa bude odvíjať komplexná úprava súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obrany štátu, vrátane zákona o obrane SR," píše sa v predkladacej správe. Novela zákona o obrane SR by mala byť predložená do legislatívneho procesu až po schválení strategického a koncepčného rámca pre oblasť obrany štátu.

Rezort obrany chce posunúť aj prípravu Smerníc pre obranné plánovanie, ktoré boli zaradené do októbrového Plánu práce vlády SR. Smernice majú vychádzať z Bielej knihy o obrane SR a Rozvojového plánu rezortu obrany SR s výhľadom do roku 2024. "Rozvojový plán rezortu obrany Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2024, je v súčasnosti v štádiu riešenia zásadnej pripomienky Ministerstva financií SR v otázkach zdrojového zabezpečenia rozvoja," ozrejmuje ministerstvo dôvod odkladu v predkladacej správe. Bielu knihu už vláda schválila v júni tohto roka.

Ako uvádza ministerstvo, návrh smerníc bude najprv predložený na rokovanie Kolégia ministra obrany SR dva mesiace po schválení rozvojového plánu. Následne bude predložený do legislatívneho procesu.