< sekcia Slovensko

Rezort obrany získal najviac peňazí v minulom roku z predaja pozemkov

Zasadanie vlády Foto: TASR/Martin Baumann

Ako sa uvádza v správe, počas minulého roka platili v rezorte viaceré úsporné opatrenia, ktoré mali zefektívniť využitie prostriedkov.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Najviac peňazí za minulý rok získalo Ministerstvo obrany (MO) SR z predaja pozemkov, a to vyše 3.375.000 eur. Jeho celkové príjmy sa vlani pohybovali na úrovni takmer 9 miliónov eur. Okrem predaja pozemkov tvorili podstatnú časť príjmov rezortu napríklad administratívne a iné poplatky (vyše 2.554.000 eur). Vyplýva to zo záverečného účtu ministerstva, ktorý dnes vzala vláda SR na vedomie.

Výdavky ministerstva obrany boli za minulý rok na úrovni vyše 725 milióna eur. Najviac išlo na mzdy a platy a to vyše 253.619.000 eur. Počet profesionálnych vojakov bol k minulému roku 13.024. Za tovary a služby zaplatilo ministerstvo viac ako 218.021.000 eur. Na bežné transfery išlo vyše 163.448.000 eur a na poistné a príspevky do poisťovní približne 88.735.000 eur.

Ako sa uvádza v správe, počas minulého roka platili v rezorte viaceré úsporné opatrenia, ktoré mali zefektívniť využitie prostriedkov. Opatrenia sa týkali najmä uzatvárania nových zmlúv, nakladania s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu v správe MO SR, posudzovania druhu a rozsahu obstarávania tovarov, prác a služieb a prijímania nových zamestnancov. Na rozvoj obrany tak mohlo ísť viac peňazí a to vyše 110.748.000 eur, čo predstavuje približne 15 percent z upraveného rozpočtu ministerstva.

V oblasti obrany sa zrealizovalo aj viacero projektov. Medzi prioritnými boli nákupy nákladných vozidiel, kontajnerov na pitnú vodu, vojenskej výzbroje a modernizácia leteckej techniky. Taktiež boli vypracované štúdie na viacúčelové taktické vozidlo a modernizáciu BVP-2.

Rezort taktiež investoval do oblasti zvýšenia kvality života personálu, majetkovoprávneho vyrovnania nehnuteľného majetku letiska Sliač, letiska Kuchyňa, rekonštrukcie budovy centra pre prípravu špecialistov EOD (Explosive Ordnance Disposal) v Trenčíne či do zabezpečenia objektovej bezpečnosti.