Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. september 2023Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Slovensko

Rezort školstva chce určiť priority SR vo vzdelávacej činnosti pre VŠ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo dlhodobý zámer tejto činnosti pre vysoké školstvo na roky 2023 - 2028.

Bratislava 1. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce určiť zámery, ciele a priority Slovenskej republiky vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl (VŠ). Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo dlhodobý zámer tejto činnosti pre vysoké školstvo na roky 2023 - 2028.

Dokument definuje opatrenia nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených strategických cieľov a tvorí základný rámec poskytovania podpory pre vysokoškolskú oblasť na Slovensku do roku 2028. "Cieľom dlhodobého zámeru je stanovenie hlavných strategických cieľov a priorít, ako aj definícia prostriedkov na ich dosiahnutie a merateľných ukazovateľov a termínov v období 2023 – 2028," uvádza sa v predloženom materiáli.

Dlhodobý zámer pozostáva z vlastného materiálu, ktorý je rozdelený do piatich hlavných kapitol, ktoré popisujú strategické ciele ministerstva školstva v oblasti VŠ na nasledujúce roky. Prvá kapitola sa zaoberá podporou diverzifikácie VŠ vo väzbe na ich profily a poslanie a štruktúru ich výkonov.

Druhá kapitola definuje zabezpečenie dostatočnej, včasnej a adresnej podpory pre všetkých študentov VŠ. Tretia navrhuje reformu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ, reflektujúcu ich diverzifikáciu v špecializácii.

Ďalšia kapitola sa zameriava na princípy otvorenej vedy a akademickej etiky vo vysokoškolskom prostredí. Obsahom piatej kapitoly je podpora kariérneho rozvoja pre vyššiu kvalitu výskumu a vzdelávania.

Prílohou dokumentu je prehľad konkrétnych opatrení so začiatkom realizácie v rokoch 2023 – 2028.