Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva chce vyhláškou sprehľadniť sústavu študijných odborov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica

Cieľom návrhu vyhlášky je aj plnenie úloh určených v Pláne obnovy a odolnosti SR, konkrétne ide o prípravu a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby.

Bratislava 21. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce sprehľadniť sústavu študijných odborov v nadväznosti na sústavu odborov vedy a techniky. Urobiť tak chce prostredníctvom novely vyhlášky MŠVVaŠ o sústave študijných odborov SR, ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania.

Organizácia študijných odborov do skupín sa navrhuje odlišne oproti členeniu, ktoré bolo v minulosti. "Cieľom nie je zabezpečiť príbuznosť študijných odborov, ale prepojenie študijných odborov pre vysokoškolské vzdelávanie s odbormi vedy a techniky, a to aj so zohľadnením medzinárodného kontextu," uvádza sa v predloženom materiáli.

Cieľom návrhu vyhlášky je aj plnenie úloh určených v Pláne obnovy a odolnosti SR, konkrétne ide o prípravu a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby. Súčasťou reformy je aj zmena právnych predpisov, ktoré upravujú vzdelávanie budúcich učiteľov.

Ďalším cieľom vyhlášky je implementácia jednej z úloh akčného plánu informatizácie a digitálnej transformácie vzdelávania v SR na obdobie 2021 – 2024. Ide o to, aby sa do obsahu vzdelávania študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania implementoval vzdelávací obsah vo väzbe na digitálnu transformáciu spoločnosti.

Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2023.