< sekcia Slovensko

Rezort školstva musí zrušiť tender na učebnice prvouky pre 2. ročník

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Navrhovateľ AITEC, ktorý je v súčasnosti dodávateľom učebnice Prvouka 2, celkovo namietal osem bodov.

Bratislava 5. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR musí zrušiť tender na učebnice prvouky pre 2. ročník základných škôl. Verejné obstarávanie rezort vyhlásil v apríli. O zrušení tendra rozhodla Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), dôvodom je spôsob výberu vydávateľov učebníc. Potvrdila to hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Rezort školstva však tvrdí, že rozhodnutie Rady ÚVO je odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do jej kompetencie.

Zvončeková potvrdila, že ÚVO najskôr potvrdil prvostupňové rozhodnutie orgánu, teda že verejný obstarávateľ - ministerstvo školstva si môže zvoliť kritérium súťaže podľa svojich potrieb. "Rada ÚVO skúmaním zistila, že takto nastavená súťaž nenaplnila deklarovaný cieľ. Momentálne si školy môžu vyberať spomedzi štyroch učebníc, no v takto nastavenej súťaži kritérium splnili len traja uchádzači, pričom jeden len v skrátenej verzii učebnice," vysvetlila Zvončeková.

Navrhovateľ AITEC, ktorý je v súčasnosti dodávateľom učebnice Prvouka 2, celkovo namietal osem bodov. "Na základe odvolania AITEC Rada ÚVO zmenila rozhodnutie ÚVO a dala ministerstvu za pravdu iba v siedmich z ôsmich bodov. V bode, v ktorom Rada nedala ministerstvu za pravdu, sa ministerstvo nestotožňuje s rozhodnutím Rady," uviedol rezort školstva. Podľa názoru ministerstva rozhodnutie Rady ÚVO je odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do jej kompetencie. Ide napríklad o mieru naplnenia cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Rozhodnutie podľa ministerstva nezohľadňuje celkovú komplexnosť problematiky učebnicovej politiky a skutočnosť, že ministerstvo dalo priestor nielen existujúcim učebniciam, ale aj vytvoreniu nových učebníc. "Nebolo tiež zohľadnené, že výber najvhodnejšej učebnice je na samotných školách a z toho vyplýva existencia konkurenčného prostredia," uviedol rezort školstva. 

"Ministerstvo aj naďalej plánuje súťaž na didaktické prostriedky realizovať postupom verejnej súťaže, aby tak čo najviac otvorilo trh s učebnicami pri zachovaní princípov hospodárnosti a efektívnosti," poznamenal rezort školstva. Pri verejných súťažiach na učebnice matematiky a geografie ide o oblasť trhu, kde podľa vedomostí ministerstva existuje prevažne len jedna učebnica na predmet a ročník so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou. Ministerstvo očakáva, že uchádzači budú primárne ponúkať nové učebnice, kde aplikácia doplňujúcich kvalitatívnych kritérií vôbec neprichádza do úvahy, nakoľko v čase predkladania ponúk niet čo hodnotiť. "Ministerstvo predpokladá, že ÚVO bude zohľadňovať tento faktor vo svojom posudzovaní a stotožní sa s navrhnutým postupom ministerstva," dodal rezort školstva.

Tendre sú v súčasnosti vyhlásené aj na učebnice matematiky pre 5. až 9. ročník základných škôl a učebnice geografie pre 5. až 9. ročník základných škôl.