Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Slovensko

Rezort školstva pre zlepšujúcu sa situáciu pozastavil školský semafor

Na archívnej snímke deti v triede. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dobrovoľné samotestovanie je možné podľa usmernenia využiť v školách s výskytom desiatich percent žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy.

Bratislava 10. mája (TASR) - Školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Ministerstvo školstva s cieľom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie, ktoré zverejnilo v utorok na svojom webe.

Usmernenie je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

Z usmernenia vyplýva, že rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. V prípade, že rodič nepredloží vyhlásenie, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Rezort školstva odporúča, aby škola a školské zariadenia zriadili izolačnú miestnosť s priamym vetraním.

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na päť po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. V prípade dieťaťa s povinným predprimárnym vzdelávaním ide o sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Dobrovoľné samotestovanie je možné podľa usmernenia využiť v školách s výskytom desiatich percent žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný regionálny úrad školskej správy o samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok.

Testovanie žiačky základnej školy domácim antigénovým samotestom na ochorenie Covid-19, foto z archívu.
Foto: TASR - Radovan Stoklasa


"Na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty," uviedol rezort školstva s tým, že z obavy o svoje zdravie môže dieťa/žiak alebo zamestnanec školy naďalej nosiť respirátor alebo rúško.

Rezort školstva v usmernení uvádza, že materská škola povinne vykonáva ranný filter. Ostatným druhom škôl ho ministerstvo odporúča z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole.

Nové usmernenie sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa. Usmernenie je určené aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania (takzvané nesieťové zariadenia), zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.

Detailné informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité správy týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl. Rovnako aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.