Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort školstva vyhlásil výberové konanie na šéfa Výskumnej agentúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Žiadosti je možné poslať do 5. decembra.

Bratislava 24. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

Hlavnými úlohami generálneho riaditeľa má byť riadiaca, koordinačná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti prípravy a realizácie implementácie projektov z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie, ale aj rozhodovanie o všetkých záležitostiach organizácie či zabezpečovanie kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo orientovaných a národných projektov. Ďalej ide napríklad aj o zabezpečovanie náročných odborných prác v koncepčnej a analytickej činnosti, vyhodnocovanie ich výsledkov.

Od kandidáta na túto pozíciu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ovládanie platných právnych predpisov z oblasti čerpania štrukturálnych fondov EÚ či schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty. Rovnako by mal mať uchádzač o túto pozíciu skúsenosti s riadením projektov, ale aj z oblasti finančného manažmentu, riadiaca prax je výhodou. Ovládať by mal anglický jazyk a prácu s počítačom, mal by mať aj analytické myslenie, manažérske a organizačné schopnosti.

Žiadosti je možné poslať do 5. decembra.