Quantcast
< sekcia Slovensko

VIDEO: Rezort spravodlivosti plánuje komplexne upraviť Trestný zákon

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková počas tlačovej konferencie k novele Trestného zákona v Bratislave 1. decembra 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Novela navrhuje zavedenie nového osobitného motívu trestných činov. Dôvodom na vyšší trest by bolo, keby k trestnému činu došlo pre výkon povolania.

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce po novom presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo MS SR.

"Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s programovým vyhlásením vlády SR a potrebami aplikačnej praxe. K slabším by sme mali byť miernejší, k silným prísnejší," skonštatovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Novela navrhuje zavedenie nového osobitného motívu trestných činov. Dôvodom na vyšší trest by bolo, keby k trestnému činu došlo pre výkon povolania. "Reagujeme na nárast útokov voči lekárom, učiteľom, bezpečnostným zložkám či novinárom," vysvetlila Kolíková.

Návrh zákona tiež reaguje na aktuálne následky šírenia dezinformácií. Navrhuje napríklad zaviesť nový trestný čin "šírenie nepravdivej informácie". "Je dôležité, aby ľudia dostávali pravdivé informácie, keď sa rozhodujú o dôležitých otázkach, ako je napríklad očkovanie," priblížila Kolíková.Navrhovaná úprava sa dotýka aj vybraných sexuálnych trestných činov vrátane komplexnej zmeny trestného činu znásilnenia a zlúčenia tejto skutkovej podstaty so súčasným trestným činom sexuálneho násilia.

Novela sa snaží nastaviť pravidlá, aby sa poškodený dostal k náhrade škody skôr. "Obeť by už nemala čakať na odškodnenie či zameškané výživné niekoľko rokov," povedala ministerka.Zmeny v Trestnom zákone by tiež mali umožniť efektívnejšie postihovať konanie spočívajúce v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. biele kone. Novela sprísňuje aj volebnú korupciu.

Zmenou by malo prejsť stíhanie drogových trestných činov. Kolíková zdôraznila, že návrhom nedochádza k dekriminalizácii či legalizácii drog. Za prechovávanie marihuany v množstve do jedného gramu by sa už po novom neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov. "Účelom je minimalizovať negatívne dosahy na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené aj viacročným zápisom v registri trestov," vysvetlila ministerka. Cieľom novely je rozlišovať trestanie užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov.

Návrh zákona už neráta s trestom odňatia slobody ako s univerzálnym trestom. Za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody. "Takéto alternatívne bude môcť súd ukladať pri držbe marihuany v nepatrnom množstve alebo pri ohováraní," spresnila Kolíková. Novela ráta s odňatím slobody, ak by sa alternatívny trest nedodržiaval.Zvyšuje sa aj hranica malej škody z pôvodných 266 eur na 500 eur a zavádza sa nová kategória škody - škoda mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej jeden milión eur. "To nachádza svoje využitie najmä pri daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu, ktoré sú nezriedka páchané v tomto rozsahu," spresnilo ministerstvo.

Návrhom zákona dochádza aj k spresneniu viacerých skutkových podstát trestných činov a ďalšie nové trestné činy sa zavádzajú. Kolíková chce, aby sa priaznivejšie tresty dotkli aj už odsúdených. "Nepredpokladám však, že dôjde k prepúšťaniu väzňov," dodala ministerka.