< sekcia Slovensko

Rezort spravodlivosti ešte nevytvoril skupinu k novelizácii infozákona

Na archívnej snímke budova Ministerstva spravodlivosti SR a Centra právnej pomoci v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bubla vyhlásil, že nateraz je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach alebo formulácii jednotlivých ustanovení.

Bratislava 24. februára (TASR) - Rezort spravodlivosti stále nevytvoril pracovnú skupinu k novelizácii takzvaného infozákona, hoci pôvodne plánoval predložiť materiál do legislatívneho procesu ešte vlani. "Podľa navrhnutého plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2021 plánujeme materiál predložiť do konca roka," povedal pre TASR hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.

Vyhlásil, že nateraz je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach alebo formulácii jednotlivých ustanovení. "Vo všeobecnosti však možno povedať, že aj v zmysle záväzku z programového vyhlásenia vlády je tu záujem presadiť novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou by sa rozšíril okruh povinne zverejňovaných informácií, pričom by sa neznižoval existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzali sa nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám," spresnil.

Aplikačná prax podľa neho ukázala, že je potrebné opraviť nedostatky súčasného zákona a rozšíriť povinnosti i prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“. Osobitne to má súvisieť so zmluvami a aj s prílohami, z ktorých by malo byť možné lepšie kontrolovať hospodárenie štátu ako aj spoločnosti hospodáriacich s verejnými financiami.