< sekcia Slovensko

Rezort spravodlivosti: Zápis konečného užívateľa výhod je povinný

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo

Subjekty si musia zapísať do neverejnej časti OR SR osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo a ďalšie údaje o takzvanom konečnom užívateľovi výhod.

Bratislava 16. júla (TASR) – Rezort spravodlivosti pripomína zapisovaným subjektom a právnickým osobám v Obchodnom registri (OR) SR povinnosť doplniť si údaje o konečných užívateľoch výhod. Od 1. 11. 2018 je zápis povinný, zatiaľ sa zapísalo iba 10 percent povinných subjektov. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.

Subjekty si musia zapísať do neverejnej časti OR SR osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo a ďalšie údaje o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Tým je zvyčajne spoločník, akcionár, tichý spoločník a niekedy štatutár, ak to zodpovedá zákonom stanovenej definícii. Podľa rezortu spravodlivosti je to zjednodušene osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, respektíve získava zo spoločnosti prospech. Taktiež je to fyzická osoba, ktorá má aspoň 25-percentný podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní, aspoň 25-percentný hospodársky prospech, alebo fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku.

Nová povinnosť vyplýva z ustanovení novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a platí aj pre už zapísané subjekty. Formuláre na zápis údajov do OR SR nájdu záujemcovia na webových stránkach rezortu spravodlivosti.