< sekcia Slovensko

Rezort vnútra chce upraviť integráciu azylantov a cudzincov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Azyl by mal po novom zaniknúť napríklad aj vtedy, ak získa žiadateľ doplnkovú ochranu alebo trvalý pobyt.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Jednorazový príspevok pre azylantov by sa mohol zvýšiť z 1,5-násobku životného minima na trojnásobok. Dostávať by ho mohli aj cudzinci s poskytnutou doplnkovou ochranou. Azylanti a cudzinci s doplnkovou ochranou by počas šiestich mesiacov mohli dostávať tiež integračný príspevok. Rovnako by mohli mať zabezpečené sociálne, psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Cieľom predloženého návrhu zákona je systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, ako aj iné ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie," uviedol rezort v predkladacej správe.

Rezort navrhuje tiež uprednostniť posudzovanie a poskytovanie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov.

Lehota pre prístup žiadateľov na trh práce sa má skrátiť na šesť mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ustanoviť sa má aj nový dôvod prerušenia konania o odovzdaní do iného štátu. Zaviesť by sa mohla aj tzv. dlhodobá priepustka, ide o dobu, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora. Azyl by mal po novom zaniknúť napríklad aj vtedy, ak získa žiadateľ doplnkovú ochranu alebo trvalý pobyt.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júna 2022.