Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort vnútra chce upraviť podmienky rekondičných pobytov pre hasičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Rekondičný pobyt sa má v kalendárnom roku poskytovať príslušníkovi iba raz a iba v jednej forme.

Bratislava 2. mája (TASR) - Podmienky rekondičných pobytov, ktoré sú povinné pre vybraných príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Horskej záchrannej služby (HZS), sa majú upraviť. Zaviesť sa má nová možnosť absolvovať pobyt formou aktívneho odpočinku na území SR. Tiež má byť možné príslušníka z pobytu odvolať. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Služobný úrad počas rekondičného pobytu vykonávaného internátnym spôsobom pre príslušníka zabezpečí programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie. Takýto rekondičný pobyt bude pre príslušníka bezplatný a náklady bude znášať služobný úrad," priblížil predkladateľ.

Príslušníka na rekondičný pobyt vysiela vedúci služobného úradu. "V dôležitom záujme štátnej služby, najmä na ochranu života, zdravia, majetku a na zabezpečenie akcieschopnosti organizačnej jednotky, vedúci služobného úradu môže príslušníkovi rekondičný pobyt prerušiť, skrátiť alebo ho z rekondičného pobytu odvolať," navrhol rezort v novele.

Ak príslušník nebude môcť zo závažných služobných, osobných, zdravotných alebo rodinných dôvodov rekondičný pobyt absolvovať, má to písomne oznámiť vedúcemu služobného úradu, ktorý ho na rekondičný pobyt vyslal. V takomto prípade by mohol získať náhradný termín.

Rekondičný pobyt sa má v kalendárnom roku poskytovať príslušníkovi iba raz a iba v jednej forme. Posudzovaný má byť ako vykonávanie štátnej služby a príslušníkovi počas neho bude patriť služobný plat.

Novela navrhuje aj úpravy a zmeny dôvodov zaradenia príslušníkov mimo činnej štátnej služby napríklad z dôvodu vyslania do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie, ale aj zmenu v nároku na dovolenku vo vyššej výmere pre príslušníka trvale sa starajúceho o dieťa. V prípade potreby by mohlo byť možné preveliť príslušníka s jeho súhlasom až na šesť mesiacov.

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2023.