Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. jún 2024Meniny má Vít
< sekcia Slovensko

Rezort vnútra navrhuje zvýšenie pokút za spáchanie priestupkov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Veková hranica priestupkovej zodpovednosti sa má zosúladiť s hranicou trestnej zodpovednosti, ktorá je 14 rokov.

Bratislava 2. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov. Zároveň chce znížiť vekovú hranicu zodpovednosti za priestupok z 15 na 14 rokov. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani prevenčný charakter sankcie," argumentuje rezort v materiáli. Ako poukázal, pri väčšine priestupkov nedošlo k zvýšeniu sadzby od roku 1990. Výšku pokút považuje preto za nedostačujúcu aj vzhľadom na neustále narastajúcu infláciu. Nízke pokuty zároveň nedostatočne odrádzajú od páchania priestupkov.

Maximálna sadzba pokuty by sa mohla zvýšiť z 33 na 100 eur, v rozkaznom konaní má stúpnuť z 250 eur na 750 eur. Pri priestupkoch na úseku podnikania sa majú sankcie zvýšiť v závislosti od konania z 331 eur na 1000 eur a z 3319 eur na 6500 eur. Priestupky na úseku financií a slovenskej meny, ako aj na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi by sa mali trestať pokutou do 500 eur, namiesto súčasných 165 eur. Pri priestupkoch vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy sa má horná hranica sankcií zvýšiť na 300, 500 alebo 1500 eur v závislosti od konkrétneho činu.

Veková hranica priestupkovej zodpovednosti sa má zosúladiť s hranicou trestnej zodpovednosti, ktorá je 14 rokov. "Nezriedkavými sú totiž prípady, keď sa protiprávneho konania dopustila osoba po dosiahnutí 14. roku veku, teda trestnoprávne zodpovedná osoba, voči ktorej však z dôvodu nízkeho veku nebolo možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť. Taktiež sú časté prípady, keď sú osoby mladšie ako 15 rokov využívané na páchanie priestupkovej činnosti inými osobami, ktoré zneužívajú nepostihnuteľnosť takýchto osôb," vysvetlil rezort. Upozornil napríklad na situácie, keď rodičia nabádajú alebo nútia svoje deti k spáchaniu priestupkov, pretože vedia, že za takéto konanie nemôžu byť žiadnym spôsobom sankcionované.

Novela tiež zavádza pojem páchateľ priestupku, upravuje zodpovednosť za priestupok spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov. Má tiež zaviesť beztrestnosť pre osoby, ktoré spáchali priestupok z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nich spáchaný trestný čin. Správnemu orgánu chce tiež dať možnosť vyhotoviť z priebehu ústneho pojednávania zvukový záznam, ako aj možnosť pre osoby prítomné na ústnom pojednávaní vyhotovovať zvukový záznam.