< sekcia Slovensko

Rezort vnútra schválil projekt Porazíme koronu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Primárnym zameraním projektu je prevencia, najmä monitorovanie a osveta.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR schválilo národný projekt Korona te merel (Porazíme koronu) zameraný na zmiernenie dosahov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). Podporí ho z operačného programu Ľudské zdroje. Prijímateľom príspevku vo výške 1,24 milióna eur je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.

„Podmienky v týchto komunitách a životný štýl ich obyvateľov pôsobia na zdravie človeka zväčša negatívne. Riešením je vzdelávanie, osveta a primárna pomoc v ťažkej situácii, nie odsudzovanie. Práca nadšencov a odborníkov, ktorí sa do toho pustili, je neoceniteľná, treba ich podporiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Primárnym zameraním projektu je prevencia, najmä monitorovanie a osveta. "Projekt však pamätá aj na zmierňovanie dosahov zavlečenia pandémie COVID-19 do marginalizovaných rómskych komunít v dlhodobom horizonte, čo je medziiným včasná identifikácia prieniku ochorenia do komunity a prevencia jeho šírenia. Rovnako podpora obyvateľov postihnutých ochorením, podpora pri karanténnych opatreniach a v prístupe k zdravotnej starostlivosti," priblížil rezort. Cieľom je uchrániť pred závažnými negatívnymi zdravotnými a socioekonomickými dosahmi pandémie nielen samotných obyvateľov MRK, ale aj obce a regióny, v ktorých sa nachádzajú.

Projektové aktivity budú prebiehať v siedmich krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úlohy budú plniť asistenti a koordinátori podpory zdravia priamo v cieľových komunitách projektu.

MV SR je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje.

Obce s marginalizovanými rómskymi komunitami sa môžu uchádzať o pomoc v novom projekte na zvládnutie pandémie
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil výzvu pre obce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V rámci národného projektu môžu získať pomoc terénnych asistentov. TASR o tom informovala Iveta Duchoňová z Kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

"Je pre nás veľmi dôležité byť pripravení na krízové situácie a vyhnúť sa stavu, keď by museli byť z dôvodu ochrany zdravia uzatvorené niektoré rómske komunity tak, ako to bolo na jar tohto roka. V oprávnených obciach budú našou predĺženou rukou terénni asistenti COVID, ktorí budú prvým kontaktom pre obyvateľov rómskych komunít," uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Súčasťou projektu je aj materiálna, potravinová, hygienická, technická a komunikačná podpora v krízovom čase.

Národný projekt "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" má pomôcť obciam, v ktorých zatiaľ nie je žiadna pomáhajúca profesia, ako sú terénny sociálny pracovník, komunitné centrá, miestna občianska poriadková služba, a neprebiehajú tam iné projekty. Zoznam oprávnených obcí vychádza z Atlasu rómskych komunít z rokov 2013 a 2019. Aktuálne túto podmienku spĺňa 354 obcí. Okrem miest a obcí sa môžu prihlásiť aj mimovládne organizácie, ktoré už majú skúsenosť s riešením projektových aktivít v obciach a majú na to požadovanú kapacitu.

Všetky podmienky aj žiadosť o zapojenie sa do projektu sú na webovej stránke úradu. Schválená výška nenávratného finančného príspevku je 5.698.319 eur a aktivity by mali trvať približne do apríla 2021.