< sekcia Slovensko

REZORT VNÚTRA: Zákaz zhromažďovať sa platí napríklad pre protesty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Za dodržania všetkých doterajších nariadení je podľa rezortu vnútra možné stretnutie sa známych či priateľov aj v zariadeniach, ktoré sa otvorili vďaka nedávnemu uvoľňovaniu opatrení.

Bratislava 8. mája (TASR) - Na Slovensku aj naďalej platí zákaz zhromažďovať sa s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Ide však o zákaz organizovania protestov či demonštrácií a ďalších zhromaždení súvisiacich so slobodou prejavu. Náhodné stretnutie známych na ulici či v prírode, ktoré nebolo zorganizované, sa v tomto prípade nepovažuje za zhromažďovanie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Uplatňovanie práva zhromažďovať sa s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti sa zakázalo pred Veľkou nocou uznesením vlády a platí podľa odboru počas celého núdzového stavu. Zároveň stále platí zákaz organizácie a usporiadania hromadných podujatí, ktorý ešte v marci vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.

Právo zhromažďovať sa patrí podľa rezortu vnútra k základným ľudským právam a slobodám, ktoré zaručuje Ústava SR. "Organizované zhromaždenia konané na účely využívania slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí sú zakázané," uviedol odbor s tým, že ide napríklad o demonštrácie či protesty. Tieto zhromaždenia podliehajú oznamovacej povinnosti.

Za zhromaždenie sa podľa odboru nepovažuje napríklad zhromaždenie súvisiace s poskytovaním služieb či iné zhromaždenia, ktoré neslúžia občanom na výkon tohto práva. "Náhodné stretnutie známych či priateľov na ulici či v prírode, ktoré nebolo zorganizované, nie je na základe uvedeného možné považovať za zhromažďovanie sa," skonštatoval odbor.

Za dodržania všetkých doterajších nariadení je podľa rezortu vnútra možné stretnutie sa známych či priateľov aj v zariadeniach, ktoré sa otvorili vďaka nedávnemu uvoľňovaniu opatrení. Ide o vonkajšie turistické atrakcie, ako aj múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene, ako aj konanie bohoslužieb.