Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. máj 2023Meniny má Ferdinand
< sekcia Slovensko

Rezort zahraničných vecí chce zvýšiť počet Slovákov v inštitúciách EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rezort už v roku 2021 poukázal na to, že existuje priestor na posilnenie personálneho zastúpenia Slovenska v štruktúrach Únie.

Bratislava 13. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR sa vlani zameralo na prípravu koncepcie pre zvýšenie počtu Slovákov v inštitúciách Európskej únie. Výsledkom bolo zriadenie pracovnej skupiny. Vyplýva to z výročnej správy o členstve SR v EÚ, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Rezort už v roku 2021 poukázal na to, že existuje priestor na posilnenie personálneho zastúpenia Slovenska v štruktúrach Únie. "Opatrenia prijaté na strane SR sa zamerali na prípravu koncepcie pre zvýšenie zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ, na zlepšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o kariére v inštitúciách EÚ a v neposlednom rade aj na aktívnu a systematickú podporu občanov SR s cieľom zvýšiť ich úspešnosť vo výberových konaniach do inštitúcií EÚ," uvádza rezort v minuloročnej správe.

V júni 2022 MZVEZ schválilo Informáciu o zastúpení a spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť - aktuálny stav a odporúčania, ktorej výsledkom bolo zriadenie pracovnej skupiny pre zvýšenie zastúpenia Slovenska v štruktúrach Únie. "Pre SR ako členský štát EÚ je žiaduce, aby v štruktúrach inštitúcií EÚ mala zamestnaných čo najviac svojich občanov, keďže prispievajú k posilneniu pozície SR v rámci EÚ," ozrejmilo ministerstvo.

Vlani pracovalo v štruktúrach EÚ 768 občanov SR. V Európskej komisii 446 občanov, v Európskom parlamente 198, v Generálnom sekretariáte Rady EÚ, vo výbore regiónov 16, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 19 a v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 33.

Rezort poukázal na pretrvávajúce zhoršenie zastúpenia na juniorských pozíciách, ale aj na úrovni najvyššieho manažmentu. "Výhľadovo je situácia negatívna, keďže súčasné pozície zastávajú pracovníci v preddôchodkovom veku. Malo by byť cieľom SR udržanie zastúpenia občanov SR na úrovni najvyššieho manažmentu a zvýšenie zastúpenia na úrovni stredného manažmentu v rámci štruktúr EK," skonštatovalo ministerstvo. Naopak, zlepšilo sa zastúpenie na seniornejších pozíciách v Európskej komisii.