< sekcia Slovensko

Rezort zdravotníctva pripravuje nový výnos o zabezpečení nemocníc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Za dodržiavanie predpisov, vrátane kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie bezpečnosti pacientov, sú podľa MZ SR plne zodpovedné manažmenty nemocníc.

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje nový výnos o materiálno-technickom a personálnom zabezpečení zdravotníckych zariadení. V reakcii na žiadosť odborárov o vykonanie kontrol dodržiavania personálnych normatívov v ôsmich nemocniciach to pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Zatiaľ ide o pracovnú verziu výnosu, pričom ministerstvo reaguje na podnety zainteresovaných strán.

Za dodržiavanie predpisov, vrátane kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie bezpečnosti pacientov, sú podľa MZ SR plne zodpovedné manažmenty nemocníc. V súvislosti s bezpečnosťou rezort pripravil novelu, ktorú schválil parlament. "Pripravená je aj vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta," tvrdí Eliášová. Rezort tiež pripravuje materiál novelizujúci indikátory kvality, ktorý obsahuje i indikátory z oblasti bezpečnosti pacienta a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva sa podľa nej kontinuálne zaoberá podnetmi občanov, no dostáva aj množstvo pozitívnych spätných väzieb, v ktorých pacienti vyslovujú poďakovanie za poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom a sestrám na jednotlivých oddeleniach.

"Členovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sú informovaní, že realizujeme zmeny, ktoré prinesú pozitívny stabilný efekt pre zdravotnícky systém," povedala Eliášová. "Do praxe sme uviedli opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu pracovných podmienok lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach," pripomenula.

"V roku 2017 aj v roku 2018 sa nemocnice mohli uchádzať každý rok o spolu cca 70 miliónov eur, tento rok je to 100 miliónov eur, tieto peniaze môžu investovať do rekonštrukcie, modernizácie či prístrojového vybavenia," hovorí o investíciach do zdravotníckych zariadení. MZ SR podľa Eliášovej taktiež pracuje na adekvátnom mzdovom ohodnotení zdravotníckych pracovníkov. "Spolu sa zvýšila mzda takmer 20 nelekárskym povolaniam, vrátane sestier," dodala.

Systém manažérstva kvality podľa Eliášovej implementujú aj zdravotnícke zariadenia. Systém zahŕňa aj budovanie takzvanej kultúry spravodlivosti a podporuje zamestnancov v novom vnímaní bezpečnosti a nežiadúcich udalostí v zdravotníctve.

LOZ a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiadajú o prešetrenie dodržiavania normatívov na oddelení urgentného príjmu a internom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Trenčín, internom oddelení Nemocnice s poliklinikou Levice, detskom oddelení, vrátane novorodeneckých lôžok a internom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante, detskom a novorodeneckom oddelení Nemocnice Topoľčany, internom oddelení a oddelení dlhodobo chorých Nemocnice A. Leňa v Humennom, neonatologickom oddelení a oddelení pôrodných sál Fakultnej nemocnice Nitra a chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove.