< sekcia Slovensko

Rezort zdravotníctva vyhlási výzvu na projekty integrovaných centier

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdravotná starostlivosť by sa vďaka integrovaným centrám mala sprístupniť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie dostať sa k lekárovi.

Bratislava 2. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje v súlade počas tohtoročnej jesene vyhlásiť štvrtú výzvu na predkladanie projektových zámerov pre budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. V rámci ukončených troch výziev bolo celkovo prerozdelených 33,6 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

„V rámci týchto výziev bolo predložených 90 projektových zámerov a následne 61 žiadostí o príspevok. Schválených bolo 44 žiadostí,“ spresnila hovorkyňa s tým, že projekty sú rozmiestnené po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja, ktorý nie je oprávnený čerpať finančné prostriedky na podporu zariadení zdravotnej starostlivosti.

Podľa hovorkyne aktuálne ešte nie je stanovená výška disponibilných finančných prostriedkov na 4. kolo. "V rámci finančného riadenia bude výška dostupných finančných prostriedkov pre toto kolo stanovená a podmienená zostatkom po ukončení všetkých doteraz vyhlásených výziev a zakontrahovaní schválených projektov," špecifikovala.

Ako ďalej spresnila, v súčasnosti je v konaní ešte jedna neukončená výzva Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) pre projekty z udržateľného mestského rozvoja s  počtom sedem predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 6 miliónov eur.

Podmienky pridelenia finančných zdrojov MZ SR vždy v konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí špecifikuje. "Časť podmienok je zameraná na preukázanie plnenia povinnosti voči štátu a odvodové povinnosti, napríklad na sociálne zabezpečenie či zdravotné poistenie. Špecifické podmienky odzrkadľujú požiadavky vo vzťahu k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti  - ako napríklad predpísaný počet lekárov a ich špecializácia, právna forma fungovania CIZS, požiadavky na organizáciu práce v CIZS a podobne," vysvetlila.

Eliášová tiež dodala, že podľa informácií ministerstva zdravotníctva starostovia a primátori budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za stanovených podmienok vítajú. "MZ SR  robí všetko pre to, aby obciam a mestám poskytovalo plnú podporu, pomoc a konzultácie pri príprave projektov," uzavrela.

Zdravotná starostlivosť by sa vďaka integrovaným centrám mala sprístupniť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie dostať sa k lekárovi. Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni. Každé centrum musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä podľa výskytu chorôb v danom území.