< sekcia Slovensko

Rezort životného prostredia podporí budovanie envirocentier

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Projekt by mal byť zameraný aj na informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Bratislava 22. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy. Alokovaných v tejto výzve je 10 miliónov eur. Rezort o tom informoval na svojom webe.

Podmienkou na poskytnutie príspevku bude zriadenie environmentálneho centra a infoaktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktoré sa budú uskutočňovať vo vybudovanom materiálno-technickom zázemí. Zamerať by sa malo na výstavbu alebo rekonštrukciu budovy budúceho envirocentra, alebo na nákup vecí na vytvorenie materiálno-technického zázemia. Súčasťou výstavby môže byť aj realizácia názorných ukážok opatrení, zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ako príklad MŽP uviedlo opatrenia na zadržiavanie zrážkovej vody pri envirocentre.

Projekt by mal byť zameraný aj na informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Má ísť o informačné semináre, workshopy a konferencie, interaktívne výstavy s prednáškami, praktická environmentálna výchova, semináre, zážitkové aktivity envirovýchovy, či inšpiratívne a zážitkové programy.

O financie môžu žiadať subjekty ústrednej správy z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, verejnej správy z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie, nadácie, pôsobiace v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a združenia fyzických alebo právnických osôb, pôsobiace v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia otvorilo MŽP 20. mája.