Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort životného prostredia víta návrh o turistických trasách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein

Za pozitívum považuje rezort zavedenie registra turistických trás, stanovenie práv a povinností, ktoré súvisia so zriaďovaním, vyznačovaním a využívaním turistických trás.

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta návrh zákona o turistických trasách. Zároveň však upozorňuje na to, že návrh obsahuje niekoľko nedostatkov, ktoré bude nutné odstrániť. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie MŽP s tým, že predkladateľom zákona bude adresovať svoje odporúčania.

Za pozitívum považuje rezort zavedenie registra turistických trás, stanovenie práv a povinností, ktoré súvisia so zriaďovaním, vyznačovaním a využívaním turistických trás a so starostlivosťou a ochranou značenia. Predpokladá tak pozitívny dosah na kvalitu turistickej infraštruktúry.

Ministerstvo vníma kladne aj zavedenie inštitútu sprievodcu prírodného turizmu. "Činnosť sprievodcu prírodného turizmu bude môcť v zmysle návrhu zákona vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti sprievodcu prírodného turizmu, vydané Štátnou ochranou prírody SR," priblížilo. Sprievodcovia by podľa MŽP mohli na základe výnimky orgánu ochrany prírody sprevádzať návštevníkov v chránených územiach aj mimo turistických chodníkov za stanovených podmienok, a to aj na územiach s piatym stupňom ochrany.

"Sporný je bod, ktorý ponecháva horským sprievodcom monopol na sprevádzanie osôb na turistických trasách vo všetkých horských oblastiach. Horskými oblasťami sú pritom aj všetky národné parky s výnimkou Národného parku Slovenský kras," poukazuje ministerstvo.

Pokračuje, že návrh naviac umožňuje uložiť sankciu za to, že osoba sprevádza v takomto území bez osvedčenia horského sprievodcu. Pri tom sprevádzanie podľa MŽP nemusí byť zárobkovou činnosťou a môže ho vykonávať napríklad aj zamestnanec organizácie ochrany prírody v rámci envirovýchovy detí.

Envirorezort odporúča sprecizovať konanie o zápise turistických trás do registra. "Návrh zákona nejednoznačne definuje, za akých podmienok a koho možno určiť ako správcu turistickej trasy, resp. vykonať zápis samotnej turistickej trasy do registra," skonštatoval. Potrebné je zadefinovať turistické trasy z pohľadu turistickej infraštruktúry a vybavenosti, ako mosty, lavice, turistické prístrešky.

MŽP tiež upozorňuje, že v rámci Tatranského národného parku a Pieninského národného parku je používaný iný typ smerovníkov, ako je uvedený v prílohe návrhu zákona. To by znamenalo, že sa budú musieť vymeniť, čo bude predstavovať zvýšené náklady pre správy národných parkov.

Návrh predpokladá, že správcom štátneho registra turistických informačných miest smerovníkov a trás by bolo ministerstvo školstva. V turistickom registri majú byť relevantné údaje o turistických trasách a majú byť prístupné verejnosti. Upravovať má turistické značkované trasy, proces a zodpovedné osoby za ich značkovanie, tiež ich práva a povinnosti. Návrh má upravovať aj práva a povinnosti turistov, správcov turistickej trasy, vlastníka, nájomcu a správcu pozemku, cez ktorý vedie turistická trasa. Má tiež riešiť financovanie trás a značenia i finančné náhrady.