< sekcia Slovensko

Rodičov môžu nahrádzať rôzne formy náhradnej starostlivosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v roku 2018 potrebné sprostredkovať náhradnú starostlivosť 1516 deťom a prihlásilo sa 422 žiadateľov o pestúnstvo alebo osvojenie.

Bratislava 2. decembra(TASR) – Ak rodičia z rôznych dôvodov nie sú schopní postarať sa o svoje dieťa, ich starostlivosť je podľa zákona o rodine nahrádzaná starostlivosťou inej osoby, pestúnskou starostlivosťou alebo ústavnou starostlivosťou v Centrách pre deti a rodiny (CDR), teda pôvodne v detských domovoch, či reedukačných alebo diagnostických zariadeniach.

„Takou polcestou medzi CDR a náhradným rodičovstvom je profesionálne rodičovstvo,“ priblížil pre TASR predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Pri tejto forme starostlivosti je dieťa podľa práva stále v CDR, ale keďže je malé alebo má nejakú špeciálnu potrebu, zamestnanec CDR, ktorý sa volá profesionálny rodič, sa oňho stará u seba doma. Zákon udáva, že všetky deti do šiestich rokov sa umiestňujú do profesionálnych rodín.

„Je to veľmi dobrá forma aj pre väčšie súrodenecké skupiny. Profesionálna rodina prechodne dieťaťu nahrádza rodinu, ale nemá byť pre dieťa „konečná stanica“. Cieľom teda je, aby sa dieťa vrátilo do vlastnej rodiny alebo bolo osvojené či dlhodobo zverené do pestúnstva,“ hovorí Mikloško. S manželkou pôsobili ako profesionálni rodičia. „Momentálne sa po troch rokoch, na základe súdneho rozhodnutia, naši chlapci vracajú k svojej mame a my sa z toho tešíme. Ich mama na sebe veľmi zapracovala a vytvorila podmienky, aby mohla svojich chlapcov znovu prijať. Oni sú radi a je správne, aby deti boli opäť s vlastnou rodinou, ktorá má mať vždy prednosť pred všetkými inými formami starostlivosti,“ tvrdí.

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v roku 2018 potrebné sprostredkovať náhradnú starostlivosť 1516 deťom a prihlásilo sa 422 žiadateľov o pestúnstvo alebo osvojenie. Do starostlivosti budúcich osvojiteľov bolo zverených 97 detí, pričom 93 z nich zverili manželským párom a štyri deti jednotlivcom. Päť z týchto detí putovalo k manželským párom v cudzine. Súd rozhodol o právoplatnom osvojení 201 detí, pričom 151 z nich bolo osvojených manželskými pármi a 12 jednotlivcami. Sedem detí si osvojili manželské páry v cudzine.

Aj pri úspešných osvojeniach je podľa Mikloška prirodzené, že dieťa chce po čase nájsť a spoznať svoju pôvodnú rodinu. Vo svete je podľa neho známa štatistika, že 80 percent adoptovaných detí sa chce po čase stretnúť so svojou vlastnou rodinou. „Zaujímavá skúsenosť je, že náhradní rodičia, ktorí podporujú vzťah dieťaťa s vlastnou rodinou, posilňujú aj jeho vzťah k nim, a tí, ktorí tomu bránia, väčšinou komplikujú aj vzťah dieťaťa k sebe samým,“ uzavrel Mikloško.