< sekcia Slovensko

Rodina zosnulého nebude môcť nahliadať do protokolu o pitve

Na snímke schôdza Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Poslanci poukazovali na to, že súčasný zákon upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým – oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Bratislava 16. mája (TASR) - Oprávnená osoba nebude môcť nahliadať do protokolu o pitve zosnulého a robiť si z neho fotokópie. Zároveň tejto osobe nebude musieť dať zdravotná poisťovňa po smrti poistenca úplný výpis z jeho účtu. Plénum vo štvrtok neschválilo novelu zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú navrhovali poslanci za Sme rodina.

Poslanci poukazovali na to, že súčasný zákon upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým – oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

"Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní," vysvetľovala poslankyňa hnutia Zuzana Šebová. Týmto sú podľa jej slov pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa 'dostali' k pitevnému protokolu.

Poslanci odmietli aj novely Civilného sporového poriadku a zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorými chcelo hnutie Sme rodina umožniť pacientom, prípadne pozostalým pacientov, súdiť sa bez poplatkov. Hnutie chcelo, aby boli pacienti či ich pozostalí oslobodení od platenia poplatkov v súdnych konaniach o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Cieľom návrhu bolo vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti. Súčasťou návrhu bolo aj to, aby štátne orgány mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní.

Tieto rozhodnutia mali mať priamu vykonateľnosť a mali byť súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe mali nahradiť náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a podľa Sme rodina by to malo výchovný a preventívny účinok na neplatičov.