Quantcast
< sekcia Slovensko

Pre rodiny s deťmi, ktorým zomrel rodič, je nové občianske združenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

OZ Kolobeh života sa stalo členom Ligy za duševné zdravie.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Kolobeh života je nové občianske združenie (OZ), ktoré dnes dopoludnia predstavili v Bratislave jej zástupcovia. OZ Kolobeh života, ktoré sa stalo členom Ligy za duševné zdravie, dnes aj oficiálne spustilo vlastnú webovú stránku. Štatutárnou zástupkyňou združenia je Jana Pitková, ambasádorkou Mária Demitrová.

Občianske združenie chce nastaviť systémovú pomoc pre cieľovú skupinu, ktorej sa na Slovensku nikto nevenuje - rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa smrťou rodiča ocitli v krízovej životnej situácii. Víziou tohto združenia je, aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkej osoby, mal možnosť podpory, dostatok informácií, odbornú radu od ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM...

Smrť je téma, ktorá sa týka každého z nás, aj keď si to mnohí zámerne nechceme uvedomiť a utekáme od nej. Smrť je téma, ktorá nás konfrontuje s konečnosťou života a tým dáva aj nášmu súčasnému konaniu, rozhodovaniu a samotnému životu nový rozmer.

Poslaním združenia je poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo, „sprievodnú ruku“, ľudskú a odbornú spolupatričnosť prostredníctvom týchto aktivít - webová stránka, blog, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo alebo letné tábory pre deti.

Kolobeh života tvoria ľudia, ktorí prešli v živote osobnou skúsenosťou straty blízkeho človeka, na základe ktorej sa rozhodli založiť toto združenie a odovzdávať skúsenosti druhým, ďalej odborníci v danej oblasti, zástupca organizácie Liga za duševné zdravie či ľudia, ktorí chcú pomáhať.

„Ťažiskovou pre nás je webová stránka, mnohí smútiaci sa boja vyjsť z anonymity, alebo to v tom momente nepotrebujú, alebo nevládzu. V absolútnej anonymite si môžu nájsť všetky potrebné informácie, ktoré sú v časti poradňa. Tá je rozdelená na užitočné informácie jednak pragmatického charakteru aj konkrétnej psychologickej pomoci. Je tam časť čo robiť, keď sa nám to stane, ako pripraviť rozlúčkový rituál, čo je normálne smútenie a čo už je depresia, ako si pomôcť, kde hľadať pomoc, ako smútia deti, to sú také základné časti,“ povedala pre TASR k novej webovej stránke OZ Kolobeh života Jana Pitková.

„Keď ma Janka oslovila na spoluprácu s týmto združením, povedala som jednoznačne áno. Myslím si, že táto téma je u nás ešte stále veľké tabu. Príprava trvá už rok a pol, mala som viackrát fázy jej zavolať, že nato nemám silu, sama som sa dávala do poriadku. Janka mala so mnou trpezlivosť a postupne som sa k nej pridala,“ dodala pre TASR Mária Demitrová, ktorá má dnes na svojom konte vydané dve básnické zbierky. V uplynulom období sa venovala písaniu rozprávok pre deti, knižne by mali byť vydané do konca tohto roka.

Liga za duševné zdravie vznikla v roku 2001 v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia, keď sa objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života duševne chorých. Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia.