Quantcast
< sekcia Slovensko

Rokovací týždeň bude patriť opozícii, poslanci NRSR sa pozrú aj na ITP

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

V zozname neprerokovaných bodov ostal aj návrh poslancov Smeru-SD.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Viac ako dve desiatky návrhov čakajú na poslancov Národnej rady (NR) SR v rámci pokračujúcej 54. schôdze parlamentu. V drvivej väčšine ide o iniciatívy opozície, ktorú čaká obhajoba vlastných návrhov pred plénom NR SR.

V zozname neprerokovaných bodov ostal aj návrh poslancov Smeru-SD. Anton Martvoň a Otto Brixi (obaja Smer-SD) chcú zakázať v administratívno-právnej rovine neoprávnenú a úmyselnú manipuláciu s odometrom, teda počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch. Ich novela má zabrániť zadováženiu technických prostriedkov alebo softvéru či ponúkaniu služby smerujúcej k neoprávnenej manipulácii s odometrom. Vynovený zákon má teda postihovať priamo tých, ktorí pretáčajú kilometre a poskytujú s tým súvisiace služby, a nie bežných obyvateľov, ktorí často predávajú svoje vozidlo, ale nevedia, že má pretočené kilometre. Za neoprávnené a úmyselné manipulácie s odometrom bude môcť Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uložiť pokutu od 5000 eur do 50.000 eur. A to až do dvoch rokov odo dňa, keď sa SOI dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov.

Opozičný poslanec Jozef Mikloško (KDH) chce, aby sa nepočujúce deti povinne učili v špeciálnych školách bilingválnou formou. "Na vyšších stupňoch vzdelávania sa stanovuje možnosť využívať tlmočníka posunkovej reči," navrhuje v novele zákona o posunkovej reči. Právnou normou chce tiež dosiahnuť, aby sa nepoužíval termín "sluchovo postihnutí" a tiež, aby posunková reč bola považovaná za rovnocenný jazyk, ktorý používa majoritná skupina počujúcich.

Alojz Hlina a Pavol Abrhan (obaja KDH) sa zase pustili do boja s reklamou na alkohol. Ak uspejú, ich zákon zabezpečí, aby reklama na alkohol nemohla byť umiestňovaná aj v okolí škôl, školských zariadení či liečební. Kresťanskí demokrati navrhujú zákaz bilbordov propagujúcich alkohol v okruhu 500 metrov v okolí škôl, školských zariadení, ubytovní mládeže, zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení. Hnutie chce novelou viac chrániť deti, mládež aj osoby, ktoré trpia alkoholickou závislosťou.

Správa Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) za prvý polrok 2015 hovorí, že najčastejšie odpočúvala polícia. A súdy na Slovensku, ktoré rozhodujú o žiadostiach na použitie ITP, nezistili za prvých šesť mesiacov ich nezákonné použitie.

Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v prvom polroku 2015 podaných spolu 910 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP, súdy vyhoveli 875 z nich, 35 zamietli. Policajný zbor SR podal celkovo 684 žiadostí o nasadenie odpočúvaní, 33 z nich súdy zamietli. Na druhom mieste je SIS, ktorá podala 146 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP, príslušný súd vyhovel všetkým. V prvom polroku odpočúval aj Kriminálny úrad finančnej správy SR, ktorý podal 58 žiadostí, súdy všetkým vyhoveli. Vojenské spravodajstvo žiadalo nasadenie ITP 22-krát, súdy zamietli dve.

Ako odpočúvania dopadli, nie je úplne jasné. S výnimkou Krajského súdu v Prešove totiž súdy informácie poskytnúť nevedeli. Prešovský súd uviedol, že cieľ použitia ITP z celkového počtu 21 povolených vecí bol splnený v 13 prípadoch a nebol splnený v štyroch veciach. Štyri prípady nie sú ešte skončené, a preto nie je možné sa k nim vyjadriť.