Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. júl 2024Meniny má Magdaléna
< sekcia Slovensko

Roky zlyhávajú politici a ich služobníci

Foto: NEF Hospodársky klub

Nastoliť „Nové myslenie v Novom svete“.

Bratislava 28. mája (OTS) - V stredu 26. mája 2021 podvečer po lockdowne, ktorý akoby nemal konca ako covid-19 pandémia, sa uskutočnila úvodná časť 131. zhromaždenia a celkove 282. podujatia združenia.

Bola to prvá z diskusií na pokračovanie o tom, aký je stav a potreby spoločnosti v 2. polroku 2021, kto sú vôbec autority pre verejnosť, kto a prečo „vyrába“ kauzu za kauzou a o tom, či politika musí byť „špinavou“. Došlo na témy, o ktorých sa hovorilo na jednotlivých zhromaždeniach za účasti výnimočných osobností od decembra 2019 do 10.mája 2021 : prezidenta WFP Foundation K. Quinna z USA, renomovaného sociálneho lídra a laureáta Nobelovej ceny za mier M. Yunusa, veľvyslanca UN a bývalého ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša a prezidenta World Economic Forum prof. K. Schwaba.

V myslenom myšlienkovom súboji im boli rovnocennými partnermi slovenské a české osobnosti. Viac ako rok a pol prúdili k predstaviteľovi združenia P. Kasalovskému podnety zo všetkých svetových strán a takpovediac názorových brehov. Naďalej však prežíval nezáujem politikov a kvázipolitikov o komunikáciu, ktorý sa zrodil takmer ihneď po vzniku združenia. Predovšetkým preto, že uprednostnilo v komunikácii diskusiu, a nie chválenkársko - konfrontačné prejavy, ku ktorým mali a majú slovenskí politici najbližšie. Ako plynul čas, tak sa tento nezáujem prehlboval a v polovici druhej dekády tohto storočia sa stal doslova „stálicou“. Ešteže si zahraničie zachovalo vzájomne prospešné princípy vo vzťahoch aj s naším združením.

Pred vstupom do tretieho desaťročia existencie združenia v dňoch 19. až 21. augusta sa uskutoční na pokračovanie 131. zhromaždenie. Potvrdení riadni a tiež čestní členovia v prípade záujmu dostanú možnosť vyjadriť sa k uvedeným otázkam a témam tak, aby mohli byť prezentované na prvom jesennom zhromaždení. Predstaviteľ združenia P. Kasalovský v súlade so Stanovami sa rozhodol pre prezentáciu názorov členstva a ich konfrontáciu s praktickou politikou vládnej koalície a opozície. Budú poskytnuté aj zahraničným partnerom, ako aj svetovým a európskym inštitúciam.

V tejto súvislosti pripomenul najbližším spolupracovníkom, ale aj pozvaným na priateľské stretnutie niekoľko myšlienok z vlaňajšieho júnového zhromaždenia. Pamätného aj tým, že bolo jediným, ktoré bolo osobné.

Nemienim pripomínať ani tridsaťročnú slovenskú hospodársku, tobôž nie čudesnú politickú a spoločenskú premenu. Či sme neopakovateľné výzvy tejto doby po 17. novembri 1989 využili ako spoločnosť, rodiny, rodáci z konkrétnych miest či obcí, ale aj ako jednotlivci podľa svojich predstáv... Pohli sme sa síce odvtedy, ale v tej rýchlosti a opojení z nových dimenzií sme - kvôli nami vyvoleným politikom a iným lídrom - stratili to, čo sme si mali zachovať. Ponajprv sme zapatrošili zmysel pre zodpovednosť za prácu na každej pozícii a prestali vnímať hranice kvality života. Na vedľajšiu, ba možno slepú koľaj sme poslali to, čo je obsiahnuté v slove - pojme: disciplína. Na mnoho spôsobov sme jej bránili v slobodnom pohybe, a potom bez zábran sme umožnili v nespočetnom počte jej popravu aj za cenu nástupu všeobecnej korózie.

Radšej menej hovorme aj o tých vzťahoch ľudských a národnej súdržnosti - svornosti. Tieto mali najvyššiu hodnotu vždy vtedy, keď nastali prelomové situácie v našich moderných dejinách. Je až neuveriteľné, že tie životne dôležité a iba dočasne nahraditeľné vzťahy tuhli rýchlejšie ako tá sopečná láva, keď končí svoj život v oceánskej či morskej vode. V našej krajine máme už toľko pólov, neľahko dostupných prírodných zvláštností pod zemou či štítov, že by sa od nás nemuseli vypravovať expedície do zahraničia. Dali by sa označiť ako slovenské výzvy, ktoré sú vskutku z tých najnáročnejších nielen na európskom kontinente, ale aj v celom svete. Hlušíme sa však honbou za pominuteľným.

V nejednom ohľade sme sa spreneverili generáciám minulým a minuvším sa, keď sme chceli, ba mnohí pod tlakom aj museli prijať rezultáty zlatoústych demagógov a teoretikov života. A, žiaľ, v nejednom prípade jedinečných farizejov a prospechárov. Mnohí sa síce vytratili z verejného života, ale mnohí v ňom sú zabetónovaní.

Čo tam po tom, že aj v iných svetoch - štátoch má navrch lož, pretvárka, mráz vo vzťahoch ľudských a bezbrehá chamtivosť?! Nemôžem sa nepoďakovať za udržanie života a nádejí pre budúcnosť súčasníkom. Mnohým desiatkam organizátorov výroby-práce, a tým života. Tým, pred ktorými budem mať vždy úctu, a to nielen v duchu, lebo čosi správne aj múdre vykonali, zmysluplné a dôstojné ich vzdelania a ľudského rozmeru. Nezosmiešnili a neponížili svojím konaním ostatných občanov....


V stredu podvečer reprezentanti združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru vzdali poctu výnimočným osobnostiam, ktoré potvrdilo hlasovanie členov a hostí združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, a taktiež aj niekoľko tisíc návštevníkov www.hospodarskyklub.sk.
Pozvanie na priateľské stretnutie prijali: B. Hajnalová, konateľka Zdravie z pece, s.r.o., V. Dusíková, dlhoročná redaktorka „Piešťanského týždňa“ s partnerom, Mária Straková, entografka, speváčka, režisérka, dramaturgička a vedúca detského folklórného súbor „Čunovský kŕdeľ“, prof. MUDr. Daniel Pinďák, CSc., prednosta Kliniky onkologickej chirurgie SZU a NOU s partnerkou, MUDr. Júlia Horáková, PhD, zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie, P. Mihók, predseda SOPK, ako aj M. Blanárik a J. Plško, zástupcovia PSS, a.s.. K pohode prispelo menej slávnostné, ale o to srdečnejšie odovzdanie prestížnych cien a ocenení združenia a jeho MMV. Neúčasť ospravedlnil renomovaný diplomat J. Kubiš, ktorý je v súčasnosti mimo SR.
Za výbor združenia prišli genmjr. Ing. S. Naďovič a J. Gabriel, predseda výboru združenia. V nočných hodinách predstaviteľ sa spojil so spolupredsedom výboru združenia P. Čatlošom, ktorý je mimo územia SR, a taktiež s podpredsedom výboru združenia A. Barcíkom. Hovorili spolu o daných otázkach a témach.

Na záver oneskoreného odovzdávania cien a ocenení za rok 2020 kvôli lockdownu a pandemickej situácii vo svete, v Európe i v SR predstaviteľ združenia a jeho MMV P. Kasalovský pripomenul motto otvoreného zhromaždenia na pokračovanie a myšlienku z vlaňajška: „Mali sme a máme toľko skvelých ľudí, že predsa nemôžeme prepadnúť v zápase o skutočnú transformáciu, hoci už sme mali mať dávno po nej. Len sa jej dožiť, a najmä pomôcť jej rozrásť sa. Už je načase, aby sme boli opäť živí rozumom, prácou a ľudskosťou, so snahou byť medzi najlepšími. Dúfajme, že už bude koniec volebným omylom občanov...“.

Myšlienky z jednotlivých podujatí budú zverejnené k Prvému septembru 2021 aj s plánovanými aktivitami na obdobie štyroch mesiacov 2. polroka 2021. Druhé priateľské stretnutie sa uskutoční v druhej polovici júla 2021.

http://www.hospodarskyklub.sk/index.cgi?zhromazdenie131

Dr. Peter KASALOVSKY
Founder and Chair of The Association Informal Economic Forum Economic Club and of The International Peace Committee


Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.