< sekcia Slovensko

Rozhodovanie o vydržaní by sa malo presunúť z notárov na súdy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Aby boli dotknuté osoby oboznámené o podanom návrhu na potvrdenie vydržania, mala by sa zaviesť povinnosť zverejniť túto informáciu.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania by sa malo presunúť z notárov na súdy. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku, ktorú v stredu schválila vláda SR.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré je predkladateľom schváleného návrhu, tak reaguje na prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom v niektorých prípadoch ani netušili. "Preto sme sa rozhodli preniesť túto právomoc na súd a zaviesť nové civilné mimosporové konanie, konanie o potvrdení vydržania, ktorého základnou úlohou bude zabezpečiť efektívne a relatívne rýchle potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo potvrdenie vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu," ešte skôr uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.

Aby boli dotknuté osoby oboznámené o podanom návrhu na potvrdenie vydržania, mala by sa zaviesť povinnosť zverejniť túto informáciu. "Už nebude možné potvrdiť vydržanie vecného práva vydaním vyhlásenia o osvedčení vydržania bez publicity a v krátkom časovom horizonte," konštatuje rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Účastník konania, ktorý má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo, by mal dostať do vlastných rúk vyzývacie uznesenie s návrhom na začatie konania.

Dôkazné bremeno v tomto konaní by malo byť prevažne na strane navrhovateľa, ktorý by mal byť povinný preukázať, že splnil podmienky vydržania. Námietky voči vydržaniu by mali môcť podávať nielen účastníci konania, ale aj ďalšie osoby a ich právni zástupcovia, ktorých vecné právo k nehnuteľnosti môže byť dotknuté. "Ak boli námietky podané odôvodnene, súd uznesením návrh na začatie konania o potvrdení vydržania zamietne," vysvetľuje rezort. V prípade, že by návrh na začatie konania nezamietol, mal by vydať uznesenie o potvrdení vydržania.

Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania by nemalo brániť tretím osobám, aby sa žalobou domáhali ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde.

V súvislosti so zavedením konania o potvrdení vydržania by sa mal zaviesť nový súdny poplatok za podanie návrhu na jeho začatie vo výške 99,50 eura.

Schválený návrh zákona by mal byť účinný od 1. marca 2021. Rozhodnúť o ňom ešte musí plénum Národnej rady SR.