Quantcast
< sekcia Slovensko

Rozvedení rodičia by si mohli starostlivosť o dieťa upraviť i bez súdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Všetky formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné.

Bratislava 26. mája (TASR) - Rozvedení rodičia by sa mohli na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby im podmienky určil súd. Umožniť to má zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré vo štvrtok odobrila vláda.

"Fundamentálnym základom je tu vo všeobecnosti súhlas oboch rodičov a skutočnosť, že sa vedia bez konfliktov vzájomne bez ingerencie súdu o všetkom ohľadne ich dieťaťa dohodnúť," priblížil rezort spravodlivosti. Navrhovanou úpravou sa má zamedziť, aby súd za každých okolností určoval, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.

Všetky formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné. "Na to, ako súd rozhodne, je najpodstatnejšie to, aby bol chránený najlepší záujem dieťaťa v danom konkrétnom prípade," zdôrazňuje predkladateľ návrhu.

Ďalším zámerom novely je úprava spôsobu prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. "Náhodný výber sudcu bude zachovaný pri prvom výbere, teda v momente, kedy sa práva a povinnosti maloletého dieťaťa stali prvýkrát predmetom úpravy zo strany súdu," spresnilo ministerstvo.

Okrem iného sa navrhuje sudcovi aj povinnosť nariadiť pojednávanie v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých. "Platná právna úprava, podľa ktorej pojednávanie netreba nariaďovať, môže nabádať sudcu k tzv. rozhodovaniu od stola bez nariadenia pojednávania," argumentuje MS SR.V súdnych procesoch, kde je v centre dieťa je kľúčové hľadať rozhodnutie v čo jeho najväčšom záujme a súčasne dbať na jeho rýchlosť, povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Som presvedčená, že zmena procesných pravidiel tomu má napomôcť," podotkla.

Jedným z opatrení je, že ak na súde prebieha konanie týkajúce sa dieťaťa, tak ďalšie veci pribudnú tomu istému sudcovi. "Zníži sa tým možnosť obštrukcií ktoréhokoľvek účastníka," povedala Kolíková. Sudca, ktorý sa veci venuje, tak bude podľa ministerky mať hlbší prehľad pre ďalšie rozhodovanie.

Rezort spravodlivosti navrhuje účinnosť legislatívy od 1. decembra 2022.