Quantcast
< sekcia Slovensko

RTVS vykazuje za rok 2021 40-miliónový prebytok

Na snímke generálny riaditeľ telerozhlasu Jaroslav Rezník. Foto: RTVS

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na rokovaní rady označil rok 2021 za mimoriadne dynamický.

Bratislava 12. mája (TASR) - Hospodárenie RTVS za rok 2021 predstavuje z hľadiska čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov prebytok vo výške 40.085.385 eur. Príjmy dosiahli 169.740.889, výdavky 129.655.504 eur. Vyplýva to z Výročnej správy o činnosti a hospodárení RTVS za rok 2021, ktorú vo štvrtok prerokovala a vzala na vedomie Rada RTVS.

Predkladatelia bilančného dokumentu vysvetľujú, že dôvodom nižších výdavkov oproti finančnému plánu (na úrovni 80 percent schváleného rozpočtu) bolo nižšie čerpanie kapitálových výdavkov, rovnako tak úspora v bežných výdavkoch, ktoré ovplyvnila aj pandémia COVID-19 a z nej vyplývajúce obmedzenia pri výrobe programov.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na rokovaní rady označil rok 2021 za mimoriadne dynamický, zvýraznil zároveň výsledok hospodárenia z hľadiska výnosov a nákladov, ktorým RTVS podľa účtovnej závierky dosiahla zisk vo výške viac ako 964.000 eur.

"Rok 2021 sme skončili ako ekonomicky zdravá firma, ktorá má dostatok prostriedkov, aby splácala svoje záväzky a hoci nemá dostatok peňazí na rozvoj, prostredníctvom projektových, externých zdrojov dokáže byť aj v tejto oblasti aktívna," uviedol Rezník. Zároveň upozornil, že rozvoj potenciálu RTVS v ďalšom období výrazne závisí na tom, či príde k systémovému riešeniu financovania verejnoprávneho média.

Členovia Rady RTVS v tejto súvislosti takisto vyzvali, aby sa kompetentné štátne orgány urýchlene zaoberali systémovým riešením budúceho financovania RTVS i na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu z minulého roka, konštatujúceho dlhodobé podfinancovanie verejnoprávneho média.

V rozložení príjmov RTVS za rok 2021 dosiahli daňové príjmy - úhrady za služby verejnosti a koncesionárske poplatky sumu 76.294.163 eur, medziročne narástli o vyše milión eur. "Nárast vznikol vyššími príjmami zo starých dlhov," konštatujú predkladatelia správy. Nárast o vyše päť miliónov eur zaznamenala RTVS aj v oblasti nedaňových príjmov, ktoré dosiahli celkovú čiastku 12.661.742 eur. "Viac peňazí plynulo z televíznej a rozhlasovej reklamy," objasňuje v tomto prípade manažment. Granty a transfery predstavovali v roku 2021 sumu 43.790.178 eur.

Celkové výdavky RTVS počas roka 2021 dosiahli sumu 129.655.504 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 80,57 percenta. "Nižšie percento plnenia rozpočtu výdavkov vzniklo najmä v dôsledku nižšieho čerpania kapitálových výdavkov (plnenie na 26,96 percenta) i bežných výdavkov (plnenie na 84,13 percenta). Nižšie plnenie ovplyvnila aj pandémia COVID-19, ktorá priniesla obmedzenie výrob," uvádza vedenie RTVS vo výročnej správe.

Z hľadiska výnosov a nákladov, podľa účtovnej závierky, schvaľovanou Radou RTVS už v apríli, skončilo hospodárenie RTVS v roku 2021 so ziskom 964.321 eur. S výnimkou piatich percent tejto sumy, ktorá bola použitá na navýšenie rezervného fondu, sa zisk použil na zníženie nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov.