Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. február 2024Meniny má Etela
< sekcia Slovensko

RÚZ odmieta zavedenie minimálnych cien pre zberové spoločnosti

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Návrh na opätovné prijatie vyhlášky negatívne ovplyvní celé odvetvie.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Zamestnávatelia, ktorí financujú triedený zber odpadov, majú zásadné výhrady voči prípadnému znovuzavedeniu minimálnych sadzieb na zabezpečenie triedeného zberu odpadu. Upozorňujú, že návrh na opätovné prijatie vyhlášky negatívne ovplyvní celé odvetvie. TASR o tom informovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). V tejto súvislosti žiada zúčastniť sa na stretnutí ministra životného prostredia so samosprávami.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce opätovne zaviesť vyhlášku z roku 2020 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorá mala určiť minimálne sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov. Táto vyhláška platila rok. Podľa RÚZ išlo o spornú legislatívu. Poukázala na to, že aj Protimonopolný úrad (PMÚ) SR upozornil na nesúlad so súťažným právom.

"Podstata vyhlášky spočíva v tom, že zavádza minimálne jednotné ceny, ktoré by mali organizácie zodpovednosti výrobcov platiť zberovým spoločnostiam. Zberové spoločnosti však vykonávajú svoju činnosť lokálne a náklady na triedený zber sú v jednotlivých regiónoch rôzne. Závisia napríklad od hustoty obyvateľstva alebo geografických daností územia," uviedla RÚZ. Tvrdí, že pri zavedení minimálnych cien by všetky zberové spoločnosti mali rovnaké príjmy bez ohľadu na to, koľko odpadu na danom území v skutočnosti vytriedia a spracujú.

Samosprávy argumentujú tým, že zberové spoločnosti sú finančne poddimenzované a zavedenie minimálnych cien má výrobcov motivovať, aby svoj odpad spracúvali environmentálne najvhodnejším spôsobom. Výrobcovia však upozorňujú, že zámer sa v praxi minie účelu. "Vyhláškou sa garantuje zberovým spoločnostiam výrazne vyšší príjem, ako mali doposiaľ, a to aj napriek tomu, že väčšina z nich je dlhodobo zisková. Získanie peňazí však nie je podmienené žiadnymi povinnosťami pre zberové spoločnosti. Nie je určené, na čo majú byť peniaze použité," podotkli zamestnávatelia.

Výrobcovia združení v RÚZ zároveň upozorňujú, že ide o vážny zásah do fungovania obehového hospodárstva, ktorý by mal byť odborne posúdený a prediskutovaný so všetkými zúčastnenými stranami. Preto oslovili ministra životného prostredia so žiadosťou o stretnutie za účasti ZMOS a PMÚ. "Je potrebné, aby bolo dôsledne zanalyzované, prečo má byť takýto nástroj, ktorý je v rozpore so súťažným právom, opätovne zavedený, aké budú jeho dosahy na všetkých aktérov a aké sú alternatívy financovania triedeného zberu. Zároveň je nevyhnutné, aby bol celý proces transparentný," skonštatovala RÚZ.

ZMOS a zberové spoločnosti vo vlastníctve samospráv požadujú stabilizáciu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov v triedení odpadu. V prípade, ak nebude doriešené financovanie tohto systému, hrozí kolaps pri zbere triedených zložiek odpadov. Envirorezort žiadajú o znovuzavedenie vyhlášky, ktorá zabezpečuje zavedenie minimálnych sadzieb za určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalových a neobalových výrobkov.