< sekcia Slovensko

Rybníček žiada Mikulca, aby prizval úniu miest do krízového štábu

Predseda Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. Foto: TASR - Pavol Zachar

Prezident ÚMS zároveň upozorňuje, že úlohou primátorov miest je zabezpečenie riadneho výkonu samosprávnych kompetencií, čo zahŕňa realizáciu zasadnutí mestských zastupiteľstiev.

Bratislava 23. marca (TASR) – Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček požiadal ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby zvážil možnosť prizvať zástupcov stavovskej organizácie miest do ústredného krízového štábu (ÚKŠ). Rybníček tiež žiada premiéra a ministrov financií a hospodárstva, aby mali zástupcovia miest možnosť podieľať sa na tvorbe opatrení na zmiernenie ekonomických dosahov krízy a aby boli pri ich tvorbe zohľadnené dosahy na samosprávu. TASR o tom informovala kancelária UMS.

„Každodenne riešime zložité situácie v sociálnej a ľudskej oblasti, keďže každý z nás je v dennodennom kontakte s občanmi, obyvateľmi našich miest. Sme si vedomí aj toho, že táto situácia bude mať aj zásadné ekonomické dôsledky. Ako volení predstavitelia našich miest sme si plne vedomí našej spoluzodpovednosti za zvládnutie situácie, ale aj za riešenie jej následkov,“ uviedol Rybníček.

Prezident ÚMS zároveň upozorňuje, že úlohou primátorov miest je zabezpečenie riadneho výkonu samosprávnych kompetencií, čo zahŕňa realizáciu zasadnutí mestských zastupiteľstiev. „Odklad zasadnutí môže znamenať riziko vzniku škôd, ujmy na právach a právom chránených záujmoch osôb, prípadne nemožnosť prijať nevyhnutné opatrenia smerujúce k vyššej ochrane obyvateľov pred šírením nového koronavírusu,“ myslia si v ÚMS.

Problémom je zákon o obecnom zriadením, ktorý neumožňuje inú ako prezenčnú a verejnú formu zasadnutí mestských zastupiteľstiev. Rybníček tým pádom žiada ministra vnútra o zaujatie stanoviska k riešeniu tohto problému, aby sa našla možnosť na odblokovanie rokovaní zastupiteľstiev.