Quantcast
< sekcia Slovensko

Dotazník zameraný na spokojnosť študentov eviduje okolo 8000 odpovedí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Vyplnené dotazníky by podľa predsedu výkonnej rady SAAVŠ Roberta Redhammera chceli získať aspoň od desiatich percent študentskej populácie, čo je necelých 13.000 študentov.

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) po dvoch týždňoch od spustenia dotazníka s názvom Akademická štvrťhodinka, ktorý sa zameriava na spokojnosť študentov, eviduje okolo 8000 odpovedí. Vyplnené dotazníky by podľa predsedu výkonnej rady SAAVŠ Roberta Redhammera chceli získať aspoň od desiatich percent študentskej populácie, čo je necelých 13.000 študentov.

Najviac vyplnených dotazníkov prišlo zatiaľ 4. a 13. mája. "Išlo vždy o druhý deň po rozoslaní e-mailov. Študenti totiž dostávajú unikátny link do školských e-mailových adries, cez ktorý sa dostanú k dotazníku. Okrem prvej informácie o dotazníku a pozvánky na vyplnenie, ktorú dostala väčšina študentov prvého, druhého stupňa a spojeného štúdia k 3. máju, rozosielame tým, ktorí dotazník ešte nevyplnili, pripomienky na školskú e-mailovú adresu," uviedol pre TASR Redhammer.

SAAVŠ chápe, že študenti majú za sebou ťažké obdobie pandémie a ich celková aktivita pre to klesla. "Tiež vnímame z diskusií so študentmi, že majú nízku dôveru voči dotazníkovým prieskumom – hlavne pre to, že študenti často necítia, že na ich názore naozaj záleží. Aj to sa snažíme zmeniť," povedal Redhammer.

"Ak sa pozeráme na to, aké percento študentov danej vysokej školy sa zapojilo, tak najaktívnejší sú študenti z Akadémie umení v Banskej Bystrici, z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Vysokej školy múzických umení v Bratislave či Vysokej školy ekonómie a manažmentu verenej správy v Bratislave," priblížil Redhammer. Celoštátne je menej zapojených najmä prvákov na bakalárskom stupni a zahraničných študentov. "Odpovedá viac žien ako mužov," priblížil predseda výkonnej rady SAAVŠ. Častejšie sa zapájajú študenti dennej formy štúdia.
Ilustračná snímka.
Foto: TASR - Martin Baumann

V nasledujúcich týždňoch očakáva SAAVŠ väčšiu aktivitu študentov veľkých univerzít, ako sú Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do prieskumu sa je možné zapojiť do 30. mája.

SAAVŠ spustila celoslovenský prieskum spokojnosti vysokoškolákov so vzdelávaním a študentským životom. Cieľom je poskytnúť celistvý prehľad o tom, ako vnímajú štúdium na vysokých školách na Slovensku, a pomôcť tak poukázať aj na systémové problémy, ktoré je potrebné riešiť na celoštátnej úrovni.