< sekcia Slovensko

Samosprávne kraje tvrdia, že na sociálne služby dávajú dosť peňazí

Ilustračné foto Foto: Tablet.TV

Vyššie územné celky si podľa svojich slov plne uvedomujú svoju zodpovednosť za zabezpečenie dostupných sociálnych služieb občanom.

Bratislava 17. septembra (TASR) – Združenie samosprávnych krajov SK8 odmieta vyjadrenia zástupcov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o nedostatočnom financovaní sociálnych služieb vyššími územnými celkami (VÚC). Uviedlo to v spoločnom vyhlásení, pod ktorým je podpísaných sedem krajov s výnimkou bratislavského. Ten tvrdí, že na sociálne služby dáva najviac peňazí.

"Vyššie územné celky si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za zabezpečenie dostupných sociálnych služieb občanom a aj svoju zodpovednosť za vyčlenenie dostatočných zdrojov na financovanie sociálnych služieb zo svojich vlastných príjmov. Výdavky VÚC na zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov každoročne stúpajú," konštatujú samosprávne kraje.

Pre vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na sociálne služby v tomto roku viackrát rokovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Východiskom pre rokovania bol podľa ich slov rozsah financií vynaložený na sociálne služby v roku 2014, mimoriadna dotácia 10 miliónov eur od ministerstva v tom istom roku a zvýšenie príjmov VÚC v roku 2015 o výnos z dane z príjmov zo závislej činnosti a dane z motorových vozidiel na úrovni asi 15 miliónov eur.

"Na základe týchto rokovaní vyššie územné celky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), deklarovali záväzok zabezpečiť v roku 2015 dostatočné finančné prostriedky pre oblasť sociálnych služieb, a to minimálne na úrovni roku 2014, pretože zvýšenie príjmov vyšších územných celkov to jednoznačne umožňuje," zdôraznili kraje s tým, že vo svojich rozpočtoch navýšili zdroje na sociálne služby tak, aby nebolo nijako ohrozené ich poskytovanie obyvateľom na ne odkázaným.

Bratislavský kraj vyčíslil, že v tomto roku má pre oblasť sociálneho zabezpečenia schválených 24,5 milióna eur. "Napriek tomu, že daňové príjmy za prvý polrok 2015 sú oproti roku 2014 o 2,4 milióna eur nižšie, BSK vynaložil na sociálne služby viac finančných prostriedkov ako v prvom polroku 2014. Odobratie príjmu samosprávnych krajov z daní z motorových vozidiel malo negatívny vplyv práve na príjmy BSK," povedala pre TASR jeho tlačová tajomníčka Veronika Beňadiková.

Ako dodala, BSK vlani poskytol na sociálne zabezpečenie až 68 % bežných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb, pričom výška odporúčaná ministerstvom financií bola 32 %. Ide podľa nej o najvyššiu sumu zo všetkých samosprávnych krajov.

Najvyššie príspevky údajne dáva aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, tento rok má pre nich vyčlenených viac ako 6,6 milióna eur. "V prepočte na jedného obyvateľa je to najvyšší príspevok spomedzi všetkých zvyšných krajov. V niektorých prípadoch dokonca päťnásobne," uzavrela Beňadiková.