Quantcast
< sekcia Slovensko

Samostatné správy národných parkov vzniknú do 31. marca

Na snímke turisti obdivujú kvety na skalke v Expozícii tatranskej prírody - botanickej záhrady Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ministerstvo životného prostredia podľa Budaja robí všetko pre to, aby sa presuny pozemkov neodďaľovali, a odporcovia nehádzali polená pod nohy a vytvárali fiktívne zmluvy.

Bratislava 19. januára (TASR) - Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody a krajiny sa udeje k 31. marcu. Na správy prechádza 1. apríla majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody SR. Od začiatku apríla sa tiež zlúčia Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) so správou TANAP-u. Vláda v stredu schválila postup pri delimitácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku. Materiál súvisí so schválenou reformou národných parkov.

Štátne pozemky v Národnom parku Slovenský raj prejdú od 1. apríla do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Rovnako sa tak udeje aj v prípade Pieninského národného parku. Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely na štátnych pozemkoch a iný nehnuteľný majetok štátu v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov. Pod správu národných parkov prechádzajú aj také pozemky a podiely štátu, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch so štvrtým a piatym stupňom ochrany.

Pozemky, podiely a majetok, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, prejde od 1. apríla pod správu národného parku. Taktiež do správy správ národného parku prechádza hnuteľný majetok, najmä administratívne a hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.

Na archívnej snímke pohľad na vrchy Veľkej a Malej Fatry.
Foto: TASR - Oliver Ondráš


Do 31. januára sa podľa materiálu zriadi komisia k prechodu pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku do správy správ národných parkov. Tá bude proces prechodu správy majetku a súvisiacich práv a povinností určovať a koordinovať. Za komisiu bude zodpovedné ministerstvo životného prostredia spolu s rezortom pôdohospodárstva.

Materiál ďalej spresňuje, že do 24. januára sa musia spracovať GIS vrstvy hraníc Národného parku Slovenský raj a hraníc území v národných parkoch so štvrtým a piatym stupňom ochrany.

Agrorezort vypracuje zoznam stavieb, zastavaných plôch a ostatných plôch v správe Lesov SR a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič nachádzajúcich sa na území národných parkov, ako aj v území, ktoré je v územnej pôsobnosti Správy národného parku Slovenský raj. Urobí ho podľa materiálu do 31. januára.

Vypracuje sa zoznam nehnuteľného majetku, ktorý je potrebný k plneniu úloh správ národných parkov a aj protokoly o prechode správy majetku.

Národný park Muránska planina Huculská magistrála
Foto: TASR/Ján Siman


Na území národných parkov Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Muránska Planina, Slovenský kras a Poloniny do dátumu prechodu správy majetku neprekročí obnovná ťažba na pozemkoch v správe Lesov SR a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič počas roka jednu desatinu z objemu ťažby odporučeného pre porast v programe starostlivosti o lesy, vyplýva z materiálu.

"Uznesením sme dosiahli to, aby v tom závode nenastali nejaké zmätky a aby tam niekto nepomýšľal na to, že ešte zazmluvní, odpredá, vyrúbe alebo dokonca presunie či predĺži zmluvy,"
poznamenal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Je rád, že v zmysle memoranda o spolupráci medzi ministerstvom životného prostredia a agrorezortom, získal envirorezort cestovnú mapu, ako sa zabezpečí majetok a zároveň aj jeho delimitácia.

Ministerstvo životného prostredia podľa Budaja robí všetko pre to, aby sa presuny pozemkov neodďaľovali, a odporcovia nehádzali polená pod nohy a vytvárali fiktívne zmluvy. Budaj verí, že ak by k takýmto pokusom prišlo, minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) sa voči tomu postaví.

Reformu národných parkov schválil parlament v decembri minulého roka. Zabezpečuje presun pozemkov pod envirorezort, a tým jednotnú správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Prechod správy území v treťom a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou.