< sekcia Slovensko

SaS: Žiadame zaradenie vlka medzi celoročne chránené živočíchy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Strana SaS verí, že aj vďaka petícii, ktorú podpísalo už vyše 100.000 ľudí, a verejnému tlaku, budú vypočuté odborné argumenty ochranárov.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Opozičná strana SaS sa pripája k otvorenej výzve 28 mimovládnych organizácii, ktorá žiada o zaradenie vlka medzi celoročne chránené živočíchy. Informovala o tom hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

"Táto výzva je o to naliehavejšia po medializovaných informáciách ochranárov o odstrele päťčlennej vlčej rodiny v Chočských vrchoch. Je neprijateľné, aby ministerstvo pôdohospodárstva povolilo lov a stanovilo kvótu, hoci boli proti zástupcovia ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR. Aj na tomto príklade sa ukazuje, ako je ministerka Gabriela Matečná (SNS) hluchá voči volaniu ochranárov. Navyše, je veľmi otázne, na základe akých kritérií si ministerstvo určí kvóty na odstrel a či len neplní záujmy nejakých jednotlivcov," uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Anna Zemanová.

Strana SaS verí, že aj vďaka petícii, ktorú podpísalo už vyše 100.000 ľudí, a verejnému tlaku, budú vypočuté odborné argumenty ochranárov. "Nestačí len aktuálne zastavenie lovu vlka. Je v záujme celej verejnosti, aby bol vlk chránený celoročne, keďže jeho populácia pozitívne vplýva na diverzitu a produktivitu ekosystémov, zvlášť na vegetáciu a obnovu lesa. Nesmieme tiež zabúdať, že práve vlky dokážu prirodzeným spôsobom eliminovať choré a slabé zvieratá a tým regulovať ich počet," uzavrela Zemanová.

Hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík informoval, že agrorezort zastavuje lov vlka dravého na Slovensku od 12. decembra 2019 od 12.00 h vo všetkých poľovných revíroch na území SR z dôvodu naplnenia stanovenej ročnej kvóty vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2019/2020. "O zastavení lovu ministerstvo bezodkladne informuje okresné úrady, Úrad lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva obrany SR a Štátnu ochranu prírody SR. Žiadame okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, aby bezodkladne o zastavené lovu vlka dravého upovedomili všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti," uviedol Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Ročná kvóta vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 bola na Slovensku stanovená v celkovom počte 35 jedincov.

Machalík dodal, že populácia vlka dravého na Slovensku je v priaznivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa územie jeho pôsobenia. Je teda na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho vplyvu na jeho populáciu, čo potvrdila aj Európska komisia.